Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige har minst andel låginkomsttagare i EU

3,6 procent av anställda i Sverige räknas som låginkomsttagare. Det är den lägsta andelen i EU. Sedan 2006 har andelen låginkomsttagare i Sverige dock fördubblats.

Till låginkomsttagare räknas de som tjänade två tredjedelar eller mindre av medianbruttolönen per arbetad timme i landet. Under 2018 var den andelen på EU-nivå 15,3 procent, visar en sammanställning från Eurostat på måndagen.

Lägst andel hade Sverige på 3,6 procent. Högst hade Lettland på 23,5 procent.

Kvinnor är i högre grad än män som låginkomsttagare i EU: 18,2 respektive 12,5 procent. Låginkomsttagare återfinns i större utsträckning bland personer under 30 år och dem med lägre utbildning.

Sverige såg största ökningen

Första året Eurostat mätte andelen låginkomsttagare i medlemsländerna var 2006. Då var andelen i Sverige knappt 1,8 procent. Det innebär mer än en fördubbling till 2018 års 3,6 procent. I inget annat EU-land har ökningen varit så stor som i Sverige under tidsperioden. För EU som helhet har andelen låginkomsttagare minskat med 2,9 procent sedan 2006.