Riksdagsledamoten Jessica Rosencrantz (M) och statsminister Stefan Löfven (S).

Bild: Moderaterna/Kristian Pohl

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige lyfter kontroversiell taxonomi på EU-toppmöte

Sverige agerar för att hindra att svensk vattenkraft och skogsbruk i EU ska klassas som icke hållbara och därmed olämpliga att investera i.

Bland svenska politiker finns en utbredd oro att EU är på väg att definiera bort svensk vattenkraft, bioenergi och skogsförvaltning som icke hållbara ur ett miljöhänseende.

Just nu pågår en offentligt konsultation i EU inför att kommissionen i januari ska fastlägga en så kallad taxonomi, en lista och klassificering över vilka miljöinvesteringar i EU som ska anses vara hållbara. Det kan sedan vara vägledande för hur finansmarknaden ska styra sina investeringar. När taxonomi väl är fastställd blir den svår att ändra på.

Annons

Vid riksdagens EU-nämnd på onsdagen kallade moderaten Jessica Rosencrantz den uppkomna situationen djupt problematisk. Hon hänvisade också till ospecificerade rapporter som hävdar att Sverige inte tillräckligt försvarat den svenska fossilfria energiproduktionen och skogen under förhandlingarna.

– Moderaterna kan inte stå bakom ett regelverk som klassificerar svensk energiproduktion och svenskt skogsbruk som ohållbara i EU, sade Jessica Rosencrantz och krävde att statsministern på EU-toppmötet i dag torsdag och i morgon fredag tar till orda, när klimatfrågan ska diskuteras, och markerar att Sverige bara kan ställa sig bakom ett regelverk erkänner vattenkraften och skogsbruket som hållbart.

Statsminister Stefan Löfven sade att taxonomifrågan tas på största allvar och att han redan hade lyft den med Europeiska rådets ordförande Charles Michel vid förmötet inför veckans EU-toppmöte. Han lovade också att markera frågans vikt direkt på toppmötet.

– Jag vet inte vilka rapporter som Moderaterna får men regeringen deltar aktivt i de pågående konsultationerna. Vi har varit väldigt tydliga om att skogsbruket och våra andra naturtillgångar är viktiga för hela den gröna omställningen, sade Stefan Löfven.