Annons

Europaparlamentariker Tomas Tobé (M).

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Så får vi ett starkare och friare Europa

Europasamarbetet har en rad samhällsproblem att lösa och svåra frågor att hantera. Mitt arbete i vår kommer främst att inriktas på att förhandla fram en stram och fungerande invandringspolitik och se till att vi tar tag i Europas tillväxtkris. Gemensamt måste vi också rida ut pandemin, skriver Europaparlamentariker Tomas Tobé (M). I vår prioriterar Moderaterna elva EU-frågor, se listan.

Det är fortfarande prövande tider till följd av covid-19. Dödstalen är förskräckande höga, sjukvården pressad och företag går på knäna. Mycket arbete återstår för att få ned smittspridningen, rädda liv och starta igång ekonomierna igen. Helt avgörande är att vaccineringen genomförs snabbt.

Det kräver tillgång till tillräckligt med doser. EU:s läkemedelsmyndighet behöver nu godkänna fler av de olika vaccinerna, som har utvecklats av västvärldens framstående läkemedelsbolag. Det ska självklart ske säkert, men vi har inte råd med onödiga fördröjningar som kostar människoliv. 

Minska ekonomisk migration

Samtidigt får övrigt politiskt arbete inte stanna upp. Att det nu finns förslag på bordet, som syftar till att strama upp den europeiska migrationspolitiken, är därför välkommet. Hittills har avsaknaden av en fungerande ordning bidragit till ett alltför högt söktryck, brutal människosmuggling och skuggsamhällen. Problemen grundar sig till stor del i att den ekonomiska migrationen till EU är omfattande, det vill säga att en majoritet av de som söker saknar asylskäl.  

Den nya invandringspolitiken behöver därför inriktas mot att minska den ekonomiska migrationen och bekämpa människosmugglingen. Det kommer leda till en lägre invandring och samtidigt vara präglat av mer rättssäkerhet. Det är därför också mitt fokus när de kommer till den nya lagstiftning som ska utgöra ramarna för hela den nya europeiska migrationspolitiken, där jag i EU-parlamentet ansvarar för förhandlingarna.

Europas tillväxtkris

Det är också hög tid att ta itu med Europas tillväxtkris. BNP per capita är i dag avsevärt högre i USA än i EU. Under större delen av de senaste tio åren har USA också haft en högre real tillväxt än EU. Det är tydliga exempel på att Europa halkar efter. 

Mer tillväxtinriktade initiativ är därför nödvändiga, för såväl välstånd och arbetstillfällen som för att klara den gröna omställningen. Nu behövs avregleringar, investeringar i forskning och innovation och reformer som säkrar ett bättre företagsklimat. Minskade utsläpp måste kombineras med ökad tillväxt om klimatomställningen ska lyckas. 

Mot detta står rödgröna krafter vars huvudmål är att stoppa den ekonomiska tillväxten och rulla tillbaka globaliseringen, men det kommer aldrig att leda till ett friare och starkare Europa – tvärtom. 

 

Tomas Tobé (M)
Europaparlamentariker