Europaparlamentariker Heléne Fritzon (S).

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Vår tids viktigaste EU-frågor

Vägen ur coronakrisen handlar om att bygga den nya ekonomin där grön omställning, jämställdhet och social rättvisa vävs samman. En annan del är schyssta villkor på arbetsmarknaden- ingen ska bli sjuk, skadas eller dö på jobbet. Det är centrala delar av vårens arbete i EU, skriver Europaparlamentariker Heléne Fritzon (S) vars parti prioriterar tio EU-frågor under våren, se listan.

Vi befinner oss också i ett läge där det är viktigare än någonsin att EU:s goda demokratiska krafter står upp för demokratin och dess värden. EU står inför stora utmaningar som vi bara kan lösa tillsammans. 

Om vi vill reparera de ekonomiska och sociala skadorna efter denna kris måste sambandet mellan klimat- och jämställdhetpolitik stärkas. Förra året presenterade EU-kommissionen ett ambitiöst program, en ”Green Deal”, där hela EU ska klara av att bli klimatneutralt till 2050. Vi Socialdemokrater lovade då att arbeta för att det ska gå snabbare än så.   Jag har drivit på för kopplingen mellan jämställdhet och den gröna given och EU:s klimat och miljöpolitik. Den gröna omställningen är viktig i återhämtningen men det är helt avgörande att den är jämställd.

Medlemsländer som till exempel Polen och Ungern har de senaste åren bland annat underminerat rättsstaten och begränsat yttrandefriheten. Det ekonomiska stödet måste strypas till stater som inte står upp för demokratin och dess värden. Det går inte att gång på gång bryta mot de skyldigheter ett medlemsland åtar sig vid inträdet i unionen och samtidigt ta del av EU-pengar. Tillsammans kan EU:s demokratiska krafter trycka tillbaka de antidemokratiska.

Tidigt i pandemin uppmanade bland annat FN:s generalsekreterare António Guterres regeringar i världens länder att inkludera skydd mot kvinnor i sina insatser mot pandemin. Tyvärr hörsammades inte varningarna. Oroväckande rapporter har kommit från till exempel kvinnofridslinjer i EU som vittnar om en ökning av samtal på 20 till 60 procent under pandemin. Jag har därför krävt ett jämställdhetsperspektiv i alla åtgärder som görs under krisen och i återhämtningen. Därför är det viktigt, och helt nödvändigt, att EU återigen har en jämställdhetsstrategi. Strategin måste användas som ett verktyg för att återbygga EU efter krisen. 

Det är mer angeläget än någonsin att EU håller ihop och samarbetar för att ta sig ur pandemin. Ett socialt och rättvist Europa där människors livs- och arbetsvillkor prioriteras och ett EU som arbetar för att minska klyftorna mellan regioner. Jag vill jobba för ett EU som är en garant för demokratiska värden och mänskliga rättigheter.


Heléne Fritzon (S)
Europaparlamentariker och delegationsledare för svenska s-gruppen och vice ordförande i S&D-gruppen