Europaparlamentariker Malin Björk (V).

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Detta bör EU prioritera i vår

Klimatet, flyktingpolitiken och de grundläggande demokratiska rättigheterna är vårens viktigaste frågor. Det skriver Europaparlamentariker Malin Björk(V), vars parti prioriterar sju EU-frågor, se listan.

Klimatet och den biologiska mångfalden fortsätter att stå i centrum för mitt och Vänsterpartiets arbete i EU-parlamentet. Just nu präglas EU:s klimatpolitik tyvärr av att flera viktiga förslag, som redan beslutats om i EU-parlamentet, på olika sätt blockeras av en del medlemsländer och andra klimatförnekande krafter. Det gäller till exempel klimatlagen och taxonomin, EU:s lista på hållbara investeringar. Jag kommer att arbeta stenhårt för att EU:s klimatlagstiftning inte vattnas ur ännu mer än vad som redan gjorts. 

Därför sätter jag ett visst hopp till EU:s nuvarande ordförandeland Portugal, som leds av en socialdemokratisk regering och som uttalat att den vill se en mer rättvis coronaåterhämtning och ett fokus på områden som cirkulär ekonomi. Det är en ambition som vi i Vänsterpartiet och EU-parlamentets vänstergrupp kommer att följa upp. Ojämlikheten har under coronakrisen förvärrats och det är självklart att återhämtningsplanerna måste bidra både till klimatomställningen och samtidigt till en ökad social rättvisa. Allt annat vore ett djupt misslyckande. 

Som EU-parlamentets huvudförhandlare för lagförslaget om ett europeiskt kvotflyktingsystem kommer jag också att arbeta hårt för att försöka förbättra EU-kommissionens föreslagna asylpaket. Vi i parlamentets vänstergrupp kommer dessutom att följa upp vårt krav om ett särskilt granskningsutskott för att utreda EU:s gränspolis Frontex och de många dokumenterade fall av våld och olagliga pushbacks vid EU:s yttre gränser.

Annons

I december gav EU-parlamentets vänstergrupp ut boken The Black Book of Pushbacks, med närmare 900 vittnesmål om hur såväl Frontex som nationella gränspoliser utsätter människor på flykt för brutalt våld och nekar dem sin rätt att söka asyl. Kan EU inte ens sätta stopp för detta gränsvåld har vi minst sagt dåliga förutsättningar för att överhuvudtaget skapa ett värdigt mottagande av människor som söker skydd i Europa. 

Arbetet med att säkerställa våra grundläggande demokratiska rättigheter är en fråga som kommer fortsätta stå högt på dagordningen. Som vice ordförande i EU-parlamentets hbtq-grupp, medlem i aborträttsnätverket All of Us och ledamot i EU-parlamentets arbetsgrupp för demokrati och rättsstat vet jag att personer och organisationer som arbetar med dessa frågor förföljs och stäms i domstol i länder som Ungern och Polen. Det borde inte kunna ske i fungerande demokratier.

Indragna pengar har visat sig vara ett effektivt påtryckningsmedel. När ett par polska regioner hotades med indraget EU-stöd på grund av de hbtq-fientliga deklarationer som de antagit så stoppades en sådan deklaration från att antas. Arbetet med dessa frågor kommer jag att fortsätta, liksom artikel 7-förfarandet som inletts mot Polen och Ungern. 

Som vanligt finns en hel del att förändra, men jag har redan kavlat upp ärmarna och är redo att stå upp för klimaträttvisa, asylrätten och grundläggande rättigheter under denna vår, som ser ut att också den präglas av covidpandemin. 


Malin Björk (V) 
EU-parlamentariker