Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
– Kan Storbritannien och USA fördjupa relationerna med Taiwan, så kan också EU. Och kan EU förhandla investeringsavtal med kommunist-Kina, så kan man också snarast ingå ett frihandelsavtal med det demokratiska Taiwan. Det skriver kristdemokraterna David Lega och Jakob Forssmed.

Debatt: Debatt: Inled frihandelsförhandlingar med Taiwan

David Lega (KD) och Jakob Forssmed (KD) 8 februari 2021

EU bör snarast ingå ett frihandelsavtal med demokratiska Taiwan. Inte minst sedan EU är på gång med ett investeringsavtal med diktaturen Kina. Det är vi skyldiga demokratin - både här och där, skriver kristdemokraterna David Lega och Jakob Forssmed. 

Kinas tonläge mot Taiwan blir alltmer hotfullt för var dag som går. Häromveckan blev Taiwans representant i USA den första sådana sedan 1979 att närvara vid installationsceremonin av en amerikansk president. Detta alltmedan EU nu är i färd med att slutföra ett investeringsavtal - det så kallade Comprehensive Agreement on Investment (CAI) - med Kina.

Förmår EU förhandla fram ett sådant avtal med en kommunistregim av värsta sorten, ja, då förmår man också förhandla fram ett fullfjädrat frihandelsavtal med det demokratiska, frihetliga och vänligt sinnade Taiwan. Ett avtal som inte bara skulle vara gynnsamt ekonomiskt, utan också bidra till att göra både EU och Taiwan säkrare.

Vid årsskiftet slöt Bryssel och Peking en politisk överenskommelse om att ingå ett investeringsavtal. Något avtal är ännu inte undertecknat, utan nu väntar politisk och juridisk granskning innan det kan antas av rådet och Europaparlamentet. Om och när avtalet väl träder i kraft så medför det flera fördelar: det kommer skapa bättre förutsättningar för europeiska och kinesiska företag att konkurrera på lika villkor på en alltmer globaliserad marknad, liksom förbättra möjligheten till investeringar inom tillverkningsindustrin (såsom fordon och telekom) och tjänstesektorn (såsom digitala och finansiella tjänster).

Av stor vikt är att Kina förbinder sig att vara transparenta när det gäller statsstöd till kinesiska företag. Man förbinder sig vidare att tillse att statsägda kinesiska företag inte diskriminerar utländska företag, samt att utländska företag inte kan tvingas lämna ifrån sig teknologi.

Det är bra att sund konkurrens nu underlättas. Stärkta ekonomiska relationer med kommunistregimen i Peking får dock aldrig ske på bekostnad av de mänskliga fri- och rättigheterna, eller den världsordning som styrs av ett gemensamt regelverk.

Ett investeringsavtal får inte undertecknas på bekostnad av tibetanernas självbestämmande eller uigurernas frihet. Ett investeringsavtal får inte undertecknas på bekostnad av Hong Kong-bornas säkerhet eller taiwanesernas självständighet.

I sammanhanget bådar det gott att Europaparlamentet häromveckan uppmanade EU:s medlemsstater att genom internationellt samarbete skydda det demokratiska Taiwan från externa hot. Dessutom uppmanade man EU att snarast utröna möjligheten till ett investeringsavtal med Taiwan.

Ett sådant avtal - eller än hellre ett frihandelsavtal - skulle gynna både Taiwans och vår ekonomi och säkerhet. Taiwan utgör en snabbt växande tillväxtmarknad, som under 2020 nådde sina högsta exportsiffror någonsin. Den nästan femprocentiga ökningen från 2019 kan delvis förklaras av det faktum att taiwanesisk industri är tung vad gäller informations- och kommunikationsteknologi, tjänster med stor efterfrågan under pandemin. Detta är också produkter som EU har ett stort behov av i största allmänhet. Ett frihandelsavtal skulle säkra och sänka kostnaden för EU:s tillgång till dylika tjänster, samtidigt som Taiwans investeringar i EU skulle kunna öka betydligt.

Minst lika viktigt är att ett frihandelsavtal skulle göra både EU och Taiwan säkrare. EU är i sig självt själva beviset på att handel föder fred och säkerhet. Den principen gäller även för Taiwan. Mot Kinas militära maktmedel och ständiga provokationer har Taiwan inte mycket att sätta emot på egen hand. Med en mäktig handelspartner som EU ökar dock landets möjlighet att stå emot och ställa krav på kommuniststyret i Peking.

Taiwans deltagande på installationen av president Biden är ett tecken i tiden. Ett gott sådant. Det är också det faktum att Storbritannien nu öppnar upp för fördjupade relationer med Taiwan. Den viljeinriktningen delas av Taiwans president Tsai Ing-wen, som nyligen uttryckte sin förhoppning om ett framtida frihandelsavtal mellan de båda ö-staterna.

Kan Storbritannien och USA fördjupa relationerna med Taiwan, så kan också EU. Och kan EU förhandla investeringsavtal med kommunist-Kina, så kan man också snarast ingå ett frihandelsavtal med det demokratiska Taiwan. Allt för att försvara unionens ekonomiska intressen och värna både Taiwans och vår säkerhet. Det är vi skyldiga demokratin - både här och där.

David Lega (KD)
Europaparlamentariker

Jakob Forssmed (KD)
Förste vice partiordförande

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret