Sveriges kommuner och regioner (SKR) har antagit åtta EU-frågor som de prioriterar att driva under 2021.

Bild: SKR

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kommunala EU-frågor i fokus

På tisdag ska Sveriges kommuner och regioner samlas för att diskutera vårens EU-frågor. Översynen av EU:s trettio år gamla avloppsdirektiv är en av de viktigare kommunala frågorna.

Två gånger per år sammanställer Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, en rapport där förbundet listar angelägna EU-frågor. På tisdag är det dags för vårens stora EU-dag då SKR-medlemmar samlas till diskussion.

– [EU-dagen] är något vi försöker göra för våra medlemmar. Vi skriver ju den här rapporten för dem och för de som är intresserade av att veta hur vi ser på påverkan som EU har på kommuner och regioner just nu, säger Marcus Holmberg, chef på SKR:s internationella sektion.

Bland rapportens åtta prioriterade frågor finns EU:s migrations- och asylpakt som presenterades av EU-kommissionen i höstas, där SKR vill att kommuner och regioner ska ha ett större inflytande vid mottagningsbeslut av flyktingar. EU:s plan för klimatneutralitet till 2050 är en annan central fråga där SKR helt vill slippa se allt för många detaljkrav som försvårar bland annat bioenergi och fjärrvärme. Uppdateringen av EU:s trettio år gamla avloppsdirektiv, som tillkom innan Sverige blev EU-medlem, är en tredje fråga av stor betydelse för svenska kommuner eftersom det kan få stor ekonomisk påverkan för enskilda kommuner. Här vill SKR bland att Sverige ska ges undantag för biologisk rening i kallt klimat något som EU i dag tillåter för orter på hög höjd i Alperna.  

– Flera av de här frågorna har hängt med ett par år, eftersom frågan inte är klar. EU-politik är ibland ganska långa processer, bara därför släpper inte vi frågor och plockar upp nya, säger Marcus Holmberg.

Enligt Holmberg är alla åtta EU-frågor lika viktiga men att förbundet har olika stort inflytande på beslutsprocessen.

– Vissa frågor är naturligtvis enklare att vara med och påverka än andra, men vi driver de här frågorna tillsammans med andra parter. Däremot är till exempel EU:s avloppsdirektiv en fråga som är väldigt viktig för våra medlemmar men inte lika viktig för andra, säger Holmgren.

Vilka är era chanser att få gehör för era krav?

– Vi hoppas ju att vi ska få gehör för alla de här frågorna, det är ju vårt mål. Vi är beroende av att [EU och andra medlemsländer] tycker som vi i de här sammanhangen, även om det kanske inte betyder att vi kommer få igenom precis vad vi vill men man måste sikta högt, säger Marcus Holmgren.