Annons

Claude Guiron och Anette Rosengren från företaget Philip Morris Norden.

Bild: Stig Jarnes och Håkan Gustafsson

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: EU har fel om tobaksalternativen

I den plan för att bekämpa cancer som kommissionen nyligen presenterade tas flera steg i fel riktning. Där vill kommissionen likställa mindre skadliga alternativ med cigaretter. Det är fel steg att ta om vi vill förbättra folkhälsan. Det skriver Claude Guiron och Anette Rosengren, Philip Morris Norden i replik till Helen Stjerna från A Non Smoking Generation.

Helen Stjerna från A Non Smoking Generation menar i en debattartikel den 17 mars 2021 att tobaksindustrin motverkar samtliga 17 globala mål för hållbar utveckling samt ifrågasätter de nya rökfria produkternas betydelse för att kunna förbättra folkhälsan i EU.

Tobaksindustrin har en självklar roll i arbetet med att uppfylla FN:s globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Vi kan inte tala för hela branschen, men som världens ledande tobaksföretag, med ett betydande miljöavtryck är hållbarhet en naturlig och prioriterad del av vårt arbete. 

Höga och ambitiösa mål
Vi har satt upp höga och ambitiösa hållbarhetsmål. Senast 2030 ska alla våra fabriker vara koldioxidneutrala och senast 2025 ska all elektricitet i fabrikerna vara förnyelsebar. Redan 2019 blev vår fabrik i Klaipéda, Litauen, Philip Morris första koldioxidneutrala fabrik och samma år var vår fabrik i Portugal den första att få ett certifikat från Alliance for Water Stewardship (AWS). Detta efter att fabriken mellan 2010 och 2019 halverade sin vattenförbrukning.

Genom vårt aktiva spårbarhetsarbete säkerställer vi att Philip Morris inte köper in tobak från områden med risk för skogsskövling. 2019 kunde vi säkerställa att 97% av den tobak vi köpte in kom från områden utan sådan risk. Målet är 100% .

Vårt arbete ger resultat. När CDP (Carbon Disclosure project), som hjälper företag världen över att granska sin miljöpåverkan, rankar världens företag efter deras hållbarhetsarbete var Philip Morris ett av endast tio företag i världen att få högsta betyg (Trippel A), utav totalt 9 600 företag i olika branscher. Rankingen betyder att vårt miljöarbete är världsledande inom klimatförändring, skog och vatten som är CDPs tre kategorier.

Men det viktigaste vi kan göra för att nå de globala hållbarhetsmålen är att fasa ut cigaretterna. Det bästa för folkhälsan är om de som röker omedelbart slutar men forskningen visar att många redan etablerade vuxna rökare med traditionella metoder har svårt att ta steget till att bli helt rökfri i den takt som är önskvärt. Det är därför viktigt att det finns betydligt mindre skadliga alternativ till cigaretter som e-cigaretter, uppvärmda tobaksprodukter, snus och andra rökfria nikotin- och tobaksvaror. Dessa alternativ är bättre än cigaretter då det är förbränningen som skapar och frigör majoriteten av de ämnen i cigarettröken som allvarligt skadar hälsan.

Nikotin är beroendeframkallande
Vi är eniga med Helen Stjerna om att nikotinet är beroendeframkallande och inte riskfritt. Det bästa för hälsan är därför att inte använda tobaks- eller nikotinprodukter alls. Nikotin är dock inte den primära orsaken till sådana rökningsrelaterade sjukdomar som hjärtinfarkt, cancer och lungsjukdom, en kunskap som många rökare inte har fått med sig. Internationella studier visar att rökare har dålig kunskap om vad som är orsaken till cigaretternas skadlighet. Rökarna överskattar nikotinets betydelse och underskattar betydelsen av de skadliga ämnen som frigörs vid förbränningen. Den här typen av missuppfattningar hos rökare riskerar att medföra att rökare väljer att fortsätta med cigaretter istället för att skifta till de idag tillgängliga mindre skadliga nikotin- och tobaksalternativen, vilket knappast gagnar folkhälsan.

EU kan ha en viktig roll i arbetet med att förbättra folkhälsan men då måste EU göra rätt saker. I den plan för att bekämpa cancer som kommissionen nyligen presenterade tas flera steg i fel riktning. Där vill kommissionen likställa mindre skadliga alternativ med cigaretterna. Det är fel steg att ta om vi vill förbättra folkhälsan. Vi ser hellre att kommissionen tydligt tar ställning för skademinimering som strategi där de som inte kan eller vill sluta röka går över till mindre skadliga alternativ istället för fortsatt rökning.  

Anette Rosengren
Koncernchef, Philip Morris Norden

Claude Guiron
Vetenskapdirektör, Philip Morris Norden