Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen öppnar för nya GMO-regler

Utvecklingen av nya metoder att modifiera gener kan komma kräva att EU:s tjugo år gamla GMO-regler ändras. Det framgår av en ny studie från EU-kommissionen som välkomnas av svenska EU-politiker.

När jordbruksministrarna träffas i slutet av maj kommer de att diskutera EU-kommissionens studie som är en genomgång av rådande GMO-regler från 2001 och dess relevans den utveckling som skett sedan dess, exempelvis uppfinning av gensaxen 2012. Rapporten konstaterar att GMO-lagen inte längre är ändamålsenlig.                         

Användningen av nya genomiska metoder, NGM,  ger upphov till etiska farhågor, men detsamma gäller för de förlorade möjligheterna om de inte används, heter i en nyckelmening i studien. 

– Studien som offentliggörs i dag visar att nya genomiska metoder kan främja hållbarheten i jordbruksproduktionen. Nu måste vi inleda en öppen dialog med allmänheten, medlemsländerna och Europaparlamentet för att tillsammans besluta hur denna bioteknik ska användas i EU,  säger ansvarig EU-kommissionär Stella Kyriakides i ett uttalande på torsdagen.

Europaparlamentarikerna Jessica Polfjärd (M) och Erik Bergkvist (S) hoppas att detta är början på en regelförändring som kan släppa fram ny teknik inom livsmedelsproduktionen.     

– Det är välkommet att ny teknik och innovation betonas som viktiga delar av ett hållbart jordbruk och framåtblickande miljö- och livsmedelsarbete. Ny teknik inom jordbruket kommer att vara helt avgörande för att vi i EU ska kunna nå upp till ambitionerna i EU:s nya strategier för jordbruk och biologisk mångfald. Det blir nu viktigt att gå vidare med frågan för att säkerställa att EU faktiskt har ett regelverk som ligger i tiden, säger Jessica Polfjärd i ett uttalande.        

– Det är oerhört glädjande att EU-kommissionen nu efter flera år öppnar upp för att diskutera det rigida regelverket kring GMO och gensaxen. Det är också extra viktigt för Sverige då mycket av forskningen om gensaxen bedrivs vid Umeå Universitet och i nuläget försvåras forskningen avsevärt av det rådande regelverket, säger Erik Bergkvist i ett uttalande på fredagen. 

Han tillägger: “Att den nobelprisade gensaxen, som till skillnad från GMO inte tillför något nytt DNA, ska gå under samma regelverk är orimligt. Vi måste vara mer tillåtande för forskning inom EU för att hänga med utvecklingen i resten av världen”.