Annons

Personal på Europol i Nederländerna.

Bild: Europol

Hoppa till artikelns andra spalt.

Europol: Organiserad brottslighet underminerar ekonomi och samhälle

Enligt en analys från Europol är den organiserade brottsligheten idag den viktigaste inre säkerhetsutmaningen för EU. EU-politikern Tomas Tobé välkomnar rapporten och efterlyser ett bredare och mer fördjupat polissamarbete mellan länderna och en operativ polisstyrka på europeisk nivå.

På måndagen släppte Europol sin rapport om organiserad brottslighet i EU, SOCTA 2021. Rapporten som kommer vart fjärde år är den mest omfattande i sitt slag och beskriver den organiserade brottsligheten som den viktigaste inre säkerhetsutmaning som EU och dess medlemsstater för närvarande står inför.

”Rapporten visar tydligt att organiserad brottslighet är ett verkligt gränsöverskridande hot mot våra samhällen. 70 procent av kriminella grupper är aktiva i mer än tre medlemsstater”, säger Ylva Johansson, EU-kommissionär för inrikes frågor i ett uttalande.

Moderaten Tomas Tobé som i EU-valet 2019 profilerade sig på brottsfrågor menar att rapporten visar att vi har en kriminalitet i Europa som är systemhotande och utgör ett stort hot mot unionen på grund av stora omlopp av illegala pengar, vapen och narkotika. Han föreslår tre sätt för att möta den organiserade brottslighet i EU.

– Förstärk gräns- och tullverksamheten vid EU:s yttre gräns. Sedan behöver vi ha ett ökat polissamarbete inom EU för att följa pengar och kriminella. Europol behöver också få utökade befogenheter att i framtiden både gripa och initiera utredning som påverkar unionens interna säkerhet, säger Tomas Tobé till Europaportalen. 

Han vill se ett djupare samarbete mellan svenska och europeisk polis och en operativ polisstyrka på europeisk nivå men betonar att nationell polis ska styra över det polisiära arbetet som sker i respektive land.

Så du vill ha ett europeiskt FBI, men på svensk mark är det svensk polis som har sista ordet?

– Ja, så kan man absolut beskriva det, säger Tomas Tobé.

Enligt Europol är över 80 procent av den anmälda organiserade brottsligheten inblandade i narkotikahandeln, egendomsbrott, punktskattsbedrägerier, andra bedrägerier, trafficking, eller migrantsmuggling. Rapporten sammanfattar den organiserade brottsligheten som en infiltration och underminering av Europas ekonomi och samhälle.