Genom att tillämpa så kallade säkra ursprungsländer vid bedömning av asylskäl kan asylsökande som kommer från dessa länder och saknar asylskäl lättare avvisas från Sverige.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sex europeiska länder på Migrationsverkets säkra lista

I veckan började Migrationsverket för första gången att använda en lista över så kallade säkra ursprungsländer för att lättare kunna direktavvisa asylsökande som saknar skäl att få stanna i Sverige. 

Efter flera års diskussion i den svenska migrationsdebatten och en nyligen genomförd lagändring införde Migrationsverket i veckan en lista över så kallade säkra ursprungsländer för att lättare kunna avvisa migranter som söker asyl från dessa länder. 

Om en asylsökande kommer från något av säkra ursprungsländerna kan Migrationsverket fatta beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart om inte asylskäl finns. 

– Det är dock viktigt att komma ihåg att införandet av en lista över säkra ursprungsländer inte innebär att samtliga asylsökande från dessa kommer att avvisas. Alla ärenden kommer även fortsättningsvis få en individuell prövning av sina asylskäl, säger Carl Bexelius, rättschef på Migrationsverket i ett uttalande.

För att ett land ska klassas som ett säkert ursprungsland får det inte förekomma förföljelse i landet eller inre väpnade konflikter. Det måste även finnas ett fungerande myndighetsskydd i landet.