EU-kommissionär Věra Jourová, en tjeckisk liberal, ansvarar för öppenhets- och värderingsfrågor. Arkivbild.

 

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-skydd för rättstrakasserade journalister utreds av kommissionen

EU-kommissionen utforskar möjligheter att införa ett europeiskt skydd för journalister och andra som stäms i kostsamma och tidskrävande rättsprocesser för att på så sätt tysta kritiska röster - så kallade SLAPPSs.

I EU-parlamentet håller ledamöter på att ta fram ett krav på att unionen bör införa en lag om att stoppa så kallade SLAPPs – rättsliga processer mot journalister, civilsamhällsorganisationer och andra som försöker avslöja oegentligheter. Metoden har blivit allt vanligare för att tysta kritiker.

Frågan diskuterades i dag torsdag i de ansvariga utskotten och EU-kommissionär Věra Jourová som arbetar med bland annat pressfrihet deltog.

– Sådant missbruk av våra rättssystem har ingen plats i våra demokratier. Vi behöver skicka en tydlig signal att ingen kan trakassera, hota eller skada våra journalister och dem som har modet att tala ut, sade Jourová.

Innan årets slut ska hon lägga fram ett förslag om skydd för pressfrihet. Frågan om SLAPPs har funnits på hennes radar en längre tid och hon meddelade under diskussionen att kommissionen nu skyndar på förberedelserna med förslaget. Man kartlägger bland annat förekomsten av SLAPPs i alla medlemsländer och har tillsatt en grupp med rättslig expertis för utbyte av erfarenheter. Hon kommer även inom kort att involvera ansvariga ministrar i medlemsländerna för deras synpunkter.

Kommissionären menade att frågan har en ”skiftande och ganska komplex rättslig verklighet”.

– Vi utforskar de bästa sätten att hantera fenomenet med SLAPP, sade Jourová som tillade att man i synnerhet utreder huruvida man kan inkludera ett rättsligt bindande lagförslag och inte bara rekommendationer. Preliminärt är artikel 81 i EU-fördraget om civilrättsligt samarbete en tänkbar utgångspunkt.

– Utan en solid rättslig grund att agera kommer vi inte kunna utforma ett förslag som klarar testet för EU-ingripande och som övertygar medlemsländernam sade kommissionären som även pekade på balansakten mellan grundläggande rättigheter och rätten till rättslig prövning som en svårighet i arbetet.