SOM-institutets opinionsundersökning genomfördes september-december 2020 där 22 500 personer mellan 16-85 år inbjöds att svara. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskarna om EU: Bra men inte mer

Svenskarnas syn på EU har blivit stadigt mer uppskattande och de anser att EU-medlemskapet haft en positiv påverkan på Sverige. Trots det man vill inte se steg mot ett större EU-samarbete. – Det är någon slags status quo som svenskarna vill ha, säger en av författarna bakom årets SOM-rapport.

SOM-institutet vid Göteborgs universitet gör varje år en stor opinionsundersökning om svenskarnas syn på EU. Årets upplaga bekräftar trenden att svenskarna i allt högre omfattning är för EU-medlemskapet och att ett svenskt utträde ur unionen är dåligt förslag.

– Vi har blivit allt mer positiva till det svenska EU-medlemskapet, sade Ulrika Andersson, en av forskarna bakom rapporten under ett virtuellt seminarium på onsdagen.

Hon pekade även på ett ökat förtroende för EU-institutioner och man blivit allt mer nöjd med demokratin i EU. 

Många EU-frågor positiv påverkan på Sverige

Annons

De tillfrågade har fått ta ställning till hur EU-medlemskapet påverkar Sverige inom tio områden (se faktaruta). För alla utom ett – invandringsfrågor – anser man på det stora hela att det funnits en positiv inverkan på Sverige. Det handlar bland annat om ekonomi, jobb, miljö och militär säkerhet. Även här finns en uppåtgående trend.

– I stort sett samtliga områden bedömer svenskarna att EU har påverkat mer positivt nu än vad man gjorde 1999, sade Marcus Weissbilder, den andre rapportförfattaren.

Nej, tack till mer integration

Studien har även bett de tillfrågade att ta ställning till deras åsikt om tio olika förslag kring EU-integration (se faktaruta). Här finns en majoritet för bara två förslag: att EU ska införa tvingande flyktingkvoter och att stärka EU som en motvikt mot USA. En EU-armé stöds av en knapp tredjedel och att EU ska bli ett Europas förenta stater får gehör endast hos 13 procent av de tillfrågade.

Till skillnad från utvecklingen av svenskarnas syn på EU och EU:s påverkan på Sverige ser man på integrationsområden ingen trend där stödet för mer integration ökar. Ett Europas förenta stater fick för tio år sedan stöd av 14 procent.

– Trots det här historiskt starka stödet för EU i allmänhet och för EU:s institutioner så finns det egentligen inget stöd för någon mer integration oavsett om det gäller politiskt, ekonomiskt, socialt eller något annat. Det är någon slags status quo som svenskarna vill ha, sade Marcus Weissbilder.