Annons

Ungerns premiärmininister Viktor Orbán. Arkivbild.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-länderna uppmanas ta Ungern till domstol

EU-parlamentet vill att medlemsländerna drar Ungern inför domstol för den nya antihomolagen. Den ungerska regeringen anklagas för att organisera ”statsstödd panisk skräck” för hbtq-personer för att inrätta politisk censur.

Med siffrorna 459 mot 147 och 58 nedlagda röster har EU-parlamentet antagit en resolution om den nya ungerska lag som nyligen trädde i kraft och som förbjuder information om homosexualitet och könsbyte till personer under 18 år.

”Europaparlamentet fördömer på det skarpaste den lag som antagits av Ungerns parlament och uppenbart bryter mot EU:s värden, principer och lagstiftning”, heter det.

I ovanligt hårda ordalag kritiseras den ungerska lagen och landets regering under premiärminister Viktor Orbán.

”Parlamentet betonar att organiserad statsstödd panisk skräck för hbtqi-personer med härtill hörande desinformationskampanjer har blivit den ungerska regeringens redskap för politisk censur”, menar ledamöterna som kallar lagen ”ännu ett genomtänkt och förhandsplanerat exempel på successiv nedskrotning av de grundläggande rättigheterna i Ungern”

Resolutionen uppmanar kommissionen att ”anlita alla rättsliga medel inför domstolen” och trycka på för böter mot Ungern om lagen inte ändras. Man riktar sig samtidigt direkt till övriga medlemsländer att dra Ungern inför EU-domstolen för att landet bryter mot EU-rätten och även ta Ungern till Europadomstolen.

Inga EU-pengar till Ungern

Resolutionen tar frågan ytterligare ett steg när EU-parlamentarikerna slår fast att ”det allvarligt kan betvivlas om Ungerns myndigheter kan förvalta EU-medel på ett icke-diskriminerande sätt”. Man uppmanar även kommissionen och medlemsländerna att noggrant undersöka Ungerns plan på hur man ska använda sin del av EU:s coronafond innan några pengar betalas ut.

Alla närvarande svenska EU-parlamentariker röstade för resolutionen förutom Sverigedemokraternas ledamöter som lade ned sina röster.