Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskt jobbtapp mindre än EU-snitt

Färre förlorade jobbet under coronakrisen än under finanskrisen men antalet jobbade timmar sjönk ändå tydligt. Minskningen i Sverige var mindre än EU-snittet.

Arbetslösheten i EU-länderna ökade under coronaåret 2020 med 0,4 procentenheter till 7,1 procent. Det är en betydligt lindrigare ökning än under början av finanskrisen för ett drygt decennium sedan då arbetslösheten ökade med 2 procentenheter mellan 2008 och 2009.

En förklaring till att färre tvingades ut i arbetslöshet under coronakrisen är de stora stödpaket som EU-länderna i olika omfattning satte in som de svenska korttidspremitteringarna.

För antalet faktiskt arbetade timmar under 2020 har dock skett en tydlig minskning. I EU minskade dessa med med 12 procent jämfört med året innan, visar en sammanställning från Eurostat.

Skillnaden mellan EU-länderna var betydande. Från närmare 20 procent färre arbetade timmar i Grekland och Spanien till bara drygt 3 procent i Nederländerna. Minskningen i Sverige var 7 procent – en av de lägre i EU.

Skillnader mellan branscher

Statistiken visar vidare att den branschen som såg största tappet i antalet arbetade timmar var hotell och restaurang med över 50 procent. Inom information och kommunikation ökade tvärtom antalet arbetade timmar.