Europaparlamentariker Evin Incir (S) är kritisk mot det nya förslaget om en ny arbetskraftsinvandring.

Bild: EP / Fred MARVAUX

Hoppa till artikelns andra spalt.

Socialdemokrater osäkra om ny arbetskraftsinvandring

Ett utskott i EU-parlamentet vill se helt nya regler för att underlätta arbetskraftsinvandring. Men förslaget, som framtagits av centerpartisten Abir Al-Sahlani, får kritik.

– Al-Sahlanis rapport riskerar att försämra situationen ytterligare, säger socialdemokraten Evin Incir.

I december väntas EU-kommissionen komma med ett lagförslag i syfte att underlätta arbetskraftsinvandring till EU. Inför det försöker Europaparlamentet påverka innehållet med ett eget förslag. I veckan antog därför ansvarigt utskott, med röstsiffrorna 50 mot 14 och två nedlagda röster, ett förslag framfört av Abir Al-Sahlani (C) och om en månad ska parlamentet ta ställning.  

Evin Incir (S) är dock kritisk till förslaget och valde att som ensam socialdemokrat lägga ner sin röst. Hon menar att det begränsar möjligheten för medlemsländerna att hantera frågan på egen hand och att förslaget borde fokusera mer på vikten av rättvisa arbetsvillkor.

– Vi vill komma bort från den tokliberala arbetskraftsinvandringen som den borgerliga regeringen införde i Sverige 2008 och istället ha en reglerad arbetskraftsinvandring så att ingen människa utnyttjas, varken i Sverige eller EU, samtidigt som vi säkerställer att lönedumpning inte sker. Al-Sahlanis rapport går i helt motsatt riktning och riskerar att försämra situationen ytterligare, säger Evin Incir. 

Abir Al-Sahlani tillbakavisar Evin Incirs kritik.  

–  Vi tar faktiskt flera steg i vårt förslag för att rensa upp bland arbetsgivare som är oschyssta, som fuskar och som inte följer lagstiftningen, säger Abir Al-Sahlani.  

Hon trycker också på att det finns ett förslag om en tidsfrist för arbetsinvandrare som vill byta arbetsgivare inom EU, vilket innebär att en arbetsinvandrare kan byta arbetsgivare utan rädsla att bli hemskickad. 

I slutet av november kommer hela Europaparlamentet rösta om förslaget. Än så länge kan de övriga svenska socialdemokraterna inte svara på hur de kommer att rösta. Men Evin Incir svarar att hon kommer lägga ner sin röst om inget ändras.

– Om rapporten förblir densamma kommer jag rösta som jag gjorde i utskottet, säger Evin Incir.      

Charlie Weimers (SD) röstade som sin europeiska partigrupp ECR nej till förslaget. Han säger att medlemsländernas rätt att bestämma själva i frågan inte får förminskas eftersom arbetsmarknadsdeltagandet och arbetslösheten ser väldigt olika ut från land till land.    

– I dag röstade en majoritet för att öka arbetskraftsinvandringen till EU, inklusive arbetskraftsinvandring för medel- och lågkvalificerade arbetstagare. [...] De enskilda medlemsstaterna vet bättre än Bryssel vilken typ av arbetskraft de behöver. Det finns inget behov för en one-size-fits-all lösning, säger Charlie Weimers. 

Abir Al-Sahlani svarar att antalet och vilka som arbetskraftsinvandrar är och fortsatt kommer vara en nationell fråga. Och att det som förslaget gör i praktiken är, enligt henne, att underlätta för arbetsgivare och arbetstagare att hitta varandra då de kan förhålla sig till ett gemensamt EU-system istället för att behöva förhålla sig till de många olika systemen som finns i EU idag. 

– Med det här förslaget så säger vi inte att det ska bli mer eller mindre arbetskraftsinvandring. Det här underlättar för de som, i sitt företag, behöver en kompetens som de inte hittar hemma. De ska kunna hitta det på ett lättare sätt ute i världen, säger Abir Al-Sahlani.