Europaparlamentariker Helene Fritzon (S) ger här sin vision för 2022.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Låt politiken präglas av jämställdhet, jämlikhet och tuffare klimatlagar

Jag vill att 2022 ska handla om hur vi bygger den nya gröna ekonomin där både jämlikhet och jämställdhet är grundstenar. Viktiga frågor för mig att jobba med blir, vid sidan av nya klimatlagar, också direktiven om könsbaserat våld och lönetransparens. Det skriver Europaparlamentariker Helene Fritzon (S).

Det är halvtid i EU-parlamentet och för mig innebär det både reflektion över vad vi uppnått och förväntningar inför de kommande åren.

Vi socialdemokrater kan känna stolthet över vad vi lyckats uppnå hitintills. Värt att nämna är att EU återigen har en jämställdhetsstrategi på plats, att vi har en helt ny klimatlag och att vi fått igenom ökade investeringar till infrastruktur. Vi har också till varje kommatecken stått upp för ett EU som värnar demokratin och rättsstatens principer.

Min största önskan inför det nya året är att vi ska få lämna pandemin bakom oss och sikta framåt. Pandemin har påverkat oss alla och blivit en stående punkt på EU:s bord. Vi har många lärdomar att dra av denna kris, inte minst för att stå rustade inför liknande kriser i framtiden. Ett viktigt beslut är att stärka den europeiska läkemedelsmyndigheten.

Klimatet, jämlikhet och jämställdhet

Arbetet med återuppbyggnaden är i sin linda och förväntningarna på det franska ordförandeskapet är höga. Jag vill att 2022 ska handla om hur vi bygger den nya gröna ekonomin där både jämlikhet och jämställdhet är grundstenar. För att på riktigt klara klimatomställningen är det viktigt att EU:s medborgare känner förtroende och framtidstro och ser utmaningen som en möjlighet. Därför krävs det investeringar och nya gröna jobb.

Vi socialdemokrater har satt upp målet att Europa ska bli världens första fossilfria kontinent. Arbetet med att konkretisera klimatpolitiken och utveckla verktygen har påbörjats med det historiskt största klimatpaketet ”Fit for 55”. Flera nya lagar ska säkerställa att utsläppen minskar och målen nås. Utsläppsminskningar, förnybar energiförsörjning och hållbara bränslen ska leda till klimatneutralitet. Vi ser verkligen fram emot detta arbete under våren.

Vi måste också gå från ord till handling när det gäller jämställdhetsstrategin, den ska genomsyra alla politiska beslut och policies. Jag tänker inte vänta i flera decennier på att flickor och kvinnor ska få leva sina liv i ett jämställt Europa. Vi måste höja ambitionen och öka takten för att uppnå lika lön, delad makt och för att kvinnor ska kunna leva ett liv fritt från våld och trakasserier.

Förväntningarna är alltid höga hos politikerna för att få bli rapportörer och förhandla lagstiftning i parlamentet. Det står redan nu klart att jag för min partigrupp kommer att leda arbetet för ett par olika filer. Det handlar bla om kommissionens handlingsplan för att främja den sociala ekonomin men också om ett betänkande gällande dataspel och e-sport.

Viktiga frågor för mig att jobba med blir också direktiven om könsbaserat våld och lönetransparens.

Mer hållbar och rättvis värld

Nu inleds 2022 och vår första session med att Frankrike tar över ordförandeklubban. Ett stort ansvar vilar på president Macron att ta ledarskap i framtidsfrågorna. Trio-programmet som inleds med Frankrike, sedan Tjeckien, och som avlutas med ett svenskt ordförandeskap våren 2023 blir helt avgörande för hur de stora frågorna som nu ligger på EU:s bord ska ledas till beslut och verkställighet.

Mitt löfte inför det nya året blir att jag varje gång klubban faller ska kunna säga att vi fattat beslut som ger våra barn och barnbarn en mer hållbar och rättvis värld.

Helene Fritzon
Delegationsledare för S i Europaparlamentet
Vice ordförande  i socialdemokratiska S&D-gruppen