Annons

Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Minister Dahlgren: Sverige blir krigsordförande i EU

Krig i Europa, skenande energipriser och det osäkra ekonomiska läget väntas prägla dagordningen när Sverige efter årsskiftet för tredje gången tar över ordförandeklubban i EU. Den kommande regeringen ska skickas på träningspass för att klara utmaningen att hantera de runt 300 EU-frågor som ligger på bordet.

– Det blir allt tydligare att det som väntar Sverige är inget vanligt ordförandeskap. Mycket talar för att det kommer att präglas av den negativa utvecklingen som vi nu ser runt omkring oss. Jag skulle säga ett krigsordförandeskap, sade EU-minister Hans Dahlgren (S) under en pressträff på fredagen.

Den första januari nästa år och sex månader framöver har Sverige ansvaret som ordförandeland i EU. Den största uppgiften är att leda tusentalstals möten och försöka nå kompromisser mellan medlemsländerna och med Europaparlamentet i viktiga frågor som det stora klimatpaketet. Regeringen uppskattar att det rör sig om runt 300 sakfrågor.

Regeringen tillsammans med oppositionen har tagit fram ett fem punktsprogram (se faktaruta) med Sveriges prioriteringar. EU-minister Dahlgren räknar med att andra frågor som ryska anfallskriget och energipriserna kommer att komma väldigt högt på dagordningen för unionen.  

– Vi måste fortsätta […] sätta press på Ryssland, fortsätta isolera Ryssland. Men också fortsätta stödja Ukraina politiskt, ekonomiskt, humanitärt och inte minst militärt, sade Dahlgren som ser det som en central uppgift att hålla kvar enigheten mellan medlemsländerna.

Kan bli avgörande för EU:s framtid

Den andra stora krisen som Dahlgren lyfter fram och som väntas dominera ordförandeskapet är energipriserna som i de flesta medlemsländer nått toppnivåer och fortsätter att stiga. Men även det ryska anfallskriget mot Ukraina står högt på dagordningen. Det försämrade och osäkra ekonomiska läget med hög inflation räknar han bli än med märkbart under nästa år.

– Europeiska unionen står ju inför sin kanske svåraste prövning hittills. Hur Europeiska unionen kommer att hantera det här exeptionella läget under det kommande året kan bli helt avgörande för hela Europa och för vårt samarbete, sade Hans Dahlgren.

Träningsläger för ministrarna

Svenska representanter ska leda totalt runt 2 000 formella EU-möten under perioden, däribland närmare 50 formella och informella ministerrådsmöte. Oavsett om dessa tillhör den nuvarande regeringen eller ersätts av en nya statsråd efter det svenska riksdagsvalet kommer de att skickas på kompetensutveckling för att klara av uppgiften.

– De kommer att erbjudas särskilda träningspass för detta, sade EU-minister Hans Dahlgren.