Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning

Här får du koll på europeiska statsskulder

31 augusti 2012

Sverige och Bulgarien tillhör de länder som som sänkt sin statsskuld mest. Men vilket land toppade statsskuldsligan 1997? Svaret finns i en mycket lättöverskådlig grafisk tabell från Google.

Rätt svar är Belgien som 1997 hade en statsskuld på 122 procent räknat på landets bruttonationsprodukt, BNP .

Google har med hjälp av siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat  sammanställt EU-ländernas statsskulder mellan 1995 -2011. Med en markör kan man enkelt se varje enskilt land och år.

Grekland och Italien har  under hela mätperioden tillhört länderna med högst statsskuld samtidigt som Estland och Luxemburg tillhört de med absolut lägst  statsskuld räknat på andelen av BNP.

Sverige och Bulgarien är exempel på länder med en hög statsskuld under 1990-talet men som i dag har betalat av stora delar. Sverige har gått från 73 procent 1995, till 45 procent 2006 och till 38 procent 2011. Från att varit fyra i statsskuldstoppen 1997 är Sverige fyra bland de med lägst statsskuld 2011.

Bulgariens resa har varit än mer dramatisk från en statsskuld på 108 procent av BNP 1997, den tredje högsta på listan, till 16 procent 2011 och den näst lägsta skuldnivån i EU.

En annan raket i tabellen är Irland som på några få år från 2007 till 2011 gick från 25 procent till 108 procent i statsskuld.

Enligt EU:s stabilitets- och tillväxtpakt får inget EU-land ha en högre statsskuld än 60 procent av BNP. I dag är det 14 länder som bryter mot den regeln. Av tabellen framgår att det redan 1997, när pakten antogs, bara var sex av dåvarande femton EU-länder som levde upp till kravet.

Se alla statsskulder i grafisk tabell, klicka här.

Eftersom statsskulden i tabellen mäts som andel av BNP påverkas procenttalet både av statsskuldens storlek och av tillväxten. Länder med hög tillväxt och oförändrad skuldsättning gynnas i jämförelsen mot länder med oförändrad skuldsättning men med dålig eller fallande tillväxt. Sverige har både betalat av statsskulden och haft en relativt god tillväxt.

Enligt Ekonomifakta var Sveriges statsskuld i juli 2012 nere i 1071 miljarder kronor. Det kan jämföras med december 1998 då skulden var som högst på närmare 1450 miljarder kronor.

Anders Selnes
Chefredaktör
Skicka epost
Anders Selnes
Chefredaktör
Skicka epost
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret