Löfven: Sverige har undantag för euron

Publicerad: 18 feb 2016 kl 15:01
Sverige fick i praktiken ett undantag mot euron redan 1998 hävdar statsminister Stefan Löfven (S). Arkivbild.
Sverige fick i praktiken ett undantag mot euron redan 1998 hävdar statsminister Stefan Löfven (S). Arkivbild.Bild: Anders Selnes

En EU-formulering om euron inför dagens toppmöte i Bryssel orsakade en strid på riksdagens EU-nämnd. Fyra partier vill att Sverige kräver ett undantag mot euron något som statsminister Stefan Löfven menade redan fanns i praktiken.

Under veckans EU-toppmöte i Bryssel ska stats- och regeringscheferna diskutera nya villkor för Storbritanniens medlemskap. Inför mötet har representanter från medlemsländerna tagit fram ett utkast till kompromiss. I det finns en skrivning som statsminister Stefan Löfven (S) läste upp i riksdagens EU-nämnd på onsdagen "De medlemsstater som inte har euron som valuta och inte heller har ett formellt undantag ska bli ålagda att arbeta för att ansluta sig till eurosamarbete". Det är i sak inget nytt men ledde ändå till debatt.

– Den formuleringen är olycklig. Jag kommer att vara tydlig på det här mötet att det måste råda full respekt för den svenska folkomröstningen om euron, inget annat är acceptabelt, sade Stefan Löfven men möttes med krav på ett formellt svenskt undantag mot att behöva införa euron som valuta.

– Låt även Sverige få ett undantag mot euron, menade Andreas Carlsson (KD). Något som även Centern, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet krävde.

Statsministern invände att det bara var Storbritannien och Danmark som sedan länge har formella undantag mot att införa euron och att nu ta strid för att även Sverige ska omfattas inte skulle underlätta för att Storbritannien blir kvar i EU.

Men senare under mötet förändrar han sin beskrivning av det svenska förhållande till euro med att Sverige trots allt redan har ett undantag.

– När det gäller euroundantaget så har vi i praktiken det. Det finns ett beslut i rådet 1998 som säger följande: Grekland och Sverige uppfyller för närvarande inte villkoren för införande av den gemensamma valuta. Grekland och Sverige ska följaktligen ges undantag i enlighet med artikel 109 k i fördraget, sade Stefan Lövfen.

– Handen på hjärtat: Vem tror att EU skulle fatta ett beslut att nu ska Sverige mot sin vilja gå in i euron. Hur ska det gå till skulle jag vilja fråga. Det blir ingen euro förrän Sverige i så fall har bestämt sig att gå med, sade Stefan Löfven.

Anders Selnes

Anders Selnes

Chefredaktör

Kommentarer

Gurkburken
18 feb 2016 kl 16:50

– Den formuleringen är olycklig. Jag kommer att vara tydlig på det här mötet att det måste råda full respekt för den svenska folkomröstningen om euron, inget annat är acceptabelt, sade Stefan Löfven men möttes med krav på ett formellt svenskt undantag mot att behöva införa euron som valuta.

Lustig hållning. Regering och riksdag behöver ju inte respektera våra rådgivande folkomröstningar. Hur kan en sådan då vara något en överstatlig organisation måste respektera? Det står Sverige fritt att låta bli att uppfylla de formella kraven, och på detta sätt komma runt sina skyldigheter, men Sverige kan inte unilateralt bestämma över vad landet har för skyldigheter enligt unionsrätten och vilka påtryckningar EU får utöva för att få Sverige att uppfylla sina skyldigheter.

Skrivningen "De medlemsstater som inte har euron som valuta och inte heller har ett formellt undantag ska bli ålagda att arbeta för att ansluta sig till eurosamarbete" speglar helt enkelt det som alltid gällt. Däremot var det konstigt att EU inte markerade mot Sveriges folkomröstning, men det kanske berodde just på att den endast är rådgivande.

Valsedelns formulering var ju en ren opininsundersökningsfråga: "Anser du att Sverige skall gå med i valutaunionen EMU och ersätta kronan med euro som valuta?"

Att svenskar i en opinionsundersökning inte beaktar Sveriges skyldigheter kan inte befria staten från dessa skydligheter.

Fredrik
18 feb 2016 kl 19:49

En medlemsstat måste delta i eurosamarbetet endast om kommissionen finner att medlemsstaten uppfyller konvergenskriterierna, dvs. de ekonomiska kraven för att få delta. Ett av kriterierna är att delta i Europeiska växelkursmekanismen (ERM 2), vilket Sverige har valt att inte göra. Eftersom det är frivilligt att delta i växelkursmekanismen finns det INGENTING som kan tvinga Sverige in i eurosamarbetet. Samma gäller för övriga nio medlemsstater som inte deltar i eurosamarbetet.

Danmarks och Storbritanniens undantag gäller att en utvärdering av deras fullgörande av konvergenskriterierna inte kan inledas utan att deras nationella regeringar kräver det. De utvärderas därför inte regelbundet av kommissionen så som med de andra sju medlemsstaterna. Storbritanniens undantag gäller även andra del av Ekonomiska och monetära unionen. Jämfört med Danmark så är alltså enda skillnaden att Sverige utvärderas vartannat år i konvergensrapporterna medan Danmark inte gör det. Ingen av medlemsstaterna är enligt EU-fördragen förpliktade att införa euron så länge inte en konvergensrapport visar att de uppfyller kraven, vilket aldrig kommer ske så länge Sverige står utanför ERM 2.

EU-nämndens ledamöter bör känna till detta och det är därför anmärkningsvärt att de ägnar massa tid till rent nonsens.

Johan Enegren
18 feb 2016 kl 20:15

Med all respekt för Gurkburken och Fredrik men det de säger är kvalificerat nys ur juridisk synpunkt. Det finns ingen frivillighet med att delta i euron, men kommissionen har av politiska skäl klokt nog inte drivit frågan hän till en undersökning om fördragsbrott.
Joen

Erik Johansson
19 feb 2016 kl 9:02

Noga räknat har EMU skärpts och fördjupats sedan folkomröstningen 1994. Exempelvis var stabilitetspakten med dess bestraffningar inte ens uppfunnen då.

Flora
19 feb 2016 kl 11:10

Sverige har INGET undantag gällande införandet av euron. Danmark och Storbritannien har sina undantag inskrivna i Lissabonfördraget men Sverige avstod från dylikt.
Sverige är tvunget att införa euron som valuta när konvergenskriterierna är uppfyllda. 4/5 kriterier är idag uppfyllda och det som fattas är ERM2. Övriga krav har Sverige nu uppfyllt: ökad transparens hos Riksbanken, minskade offentliga utgifter,höjda bostadspriser, sänkta inkomstskatter,låg till måttlig löneutveckling samt ökad flexibilitet gällande anställningsskyddet.
Det är fegt och ynkligt att det i tretton års tid har ljugits om eurons införande i Sverige.

Fredrik
20 feb 2016 kl 9:36

Sverige har undantag enligt artikel 139, precis som Danmark. Än en gång: att delta i europeiska växelkursmekanismen är frivilligt och därmed är det även frivilligt att införa euron. Kommissionen har ingen möjlighet att väcka talan om fördragsbrott mot Sverige eftersom det inte finns något i fördragen som säger att Sverige måste ansluta sig till växelkursmekanismen.

Danmarks undantag innebär, utöver Sveriges undantag, enbart att landet inte kan utvärderas av kommissionen vad gäller konvergenskriterierna, se protokoll 16 till EU-fördragen. Sverige däremot utvärderas regelbundet (vartannat år). Dock kan Sverige, som redan nämnt, stå utanför obegränsad tid eftersom vi inte har bundit vår valuta till euron. Samma sak gäller för Polen, Tjeckien, Ungern, Kroatien, Bulgarien och Rumänien.

Hd
22 feb 2016 kl 18:17

Inläggen från Fredrik sammanfattar väl var Sverige står. Att en folkmajoritet sade nej till euron är dessutom bra att hänvisa till, vilket Sverige kan, till skillnad från Polen, Tjeckien, Ungern, Kroatien och Slovenien.

Hd
22 feb 2016 kl 18:18

Fel, inte Slovenien, utan Bulgarien och Rumänien.