Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet, vill få upp de sociala hållbarhetsmålen och socialt ansvarstagande på den politiska agendan i EU.

Debatt: Social hållbarhet måste vara målet för politiken

Ulrika Boëthius 31 januari 2023

Den gröna omställningen är avgörande för en hållbar utveckling av samhället och finansbranschen har en central roll i att styra om kapital till gröna investeringar och innovationer för att kunna bidra till de globala målen, Agenda 2030. Finansförbundet uppmanar regeringen att under sitt ordförandeskap i EU föra upp de sociala hållbarhetsmålen och socialt ansvarstagande på den politiska agendan. Det skriver Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet.

Hela samhället genomsyras av den gröna omställningen och stora delar av industrin måste snabbt ställa om. Finanssektorn har en nyckelroll i detta arbete då kapital måste styras om från icke hållbara investeringar till hållbara investeringar, finansiering och innovation. Hållbarhetsarbetet har under de senaste åren gått från att vara frivilligt till att omfattas av tvingande lagstiftning från EU. För att styra kapitalet i rätt riktning har EU tagit fram regelverk för hållbara investeringar inom ramen för miljömålen och de sociala hållbarhetsmålen. 

Samtidigt uppdateras redan befintliga regelverk för att integrera hållbarhetsaspekter. Det ökade politiska trycket tillsammans med de nya tvingande reglerna från EU innebär enorma förändringar för finansföretagen och de anställda när dessa regler ska implementeras.

Kan drabba finanssektorn negativt

En av utmaningarna är att de finansanställda måste ha tillräcklig kunskap och kompetens inom hållbarhetsfrågor då tillämpningen av alla regler landar hos dem. I Finansförbundets senaste medlemsundersökning menar nästan hälften av de tillfrågade att hållbar finans och den gröna omställningen är de viktigaste frågorna för dem. 

Hållbarhetsfrågorna är komplexa och även om undersökningen visar att det generellt finns en bra kunskapsnivå syns också behov av att ytterligare höja kunskapen. För att omställningsarbetet ska lyckas måste medarbetarna ges tid och möjlighet att höja sin kompetens. 

Regelefterlevnaden riskerar att bli bristfällig om de anställda saknar rätt kompetens för att på ett effektivt sätt genomföra de stora förändringar som regelverken medför. Detta riskerar att påverka hela finanssektorn negativt, men även i förlängningen att drabba finanssektorns kunder och omställningen av industrin.

Social hållbarhet måste vara målet

En annan utmaning som Finansförbundet ser är att den sociala dimensionen ofta får en sekundär roll i omställningsarbetet. Finansförbundet anser att social hållbarhet, med människans behov och förutsättningar för välmående, måste vara utgångspunkten och det främsta ändamålet i politiken. 

Finanssektorn har en unik roll i att kunna bidra till och främja en socialt och ekonomiskt rättvis klimatomställning men då behöver de sociala hållbarhetsmålen hanteras parallellt med de andra hållbarhetsmålen. För finanssektorn innebär det att vi vill se tydligare krav på socialt ansvarstagande i företagens egen verksamhet men även på hur de väljer att investera och finansiera.

Sveriges ökade möjligheter

I januari 2023 blev Sverige ordförande i EU, vilket innebär att den svenska regeringen nu har möjlighet att ta en aktiv och drivande roll i implementeringsarbetet av hållbar finans men också att lyfta den sociala dimensionen i omställningen.

Ska finanssektorn kunna leva upp till sin viktiga roll som motor i klimatomställningen menar Finansförbundet att de finansanställdas förutsättningar och kompetens är avgörande och att de sociala hållbarhetsmålen behöver prioriteras och finansieras parallellt med övriga globala hållbarhetsmål.

Ulrika Boëthius
Ordförande Finansförbundet


 

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret