I veckan diskuterar miljöministrarna förberedelserna inför klimattoppmötet i Mexiko.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Klimatdiskussioner i fokus

I Bryssel ska miljöministrarna diskutera uppföljningarna av klimatmötet i Köpenhamn och i riksdagen hålls debatter om bland annat en svensk utredning om Natomedlemskap. Den svåra ekonomiska situationen i Grekland väntas dominera finansministrarnas möte.

 På måndag deltar Andreas Carlgren (C) i miljöministrarnas ministermöte i Bryssel för att anta slutsatser om uppföljningen av klimatmötet i Köpenhamn. Med sikte på en ny internationell klimatöverenskommelse kommer ministrarna också att diskutera utformningarna av de globala förhandlingarna och diskutera förberedelserna inför det kommande klimattoppmötet i mexikanska Cancun i november. För första gången kommer miljöministrarna också att prata om den föreslagna regleringen av koldioxidutsläpp för lätta fordon.

Även EU:s finansministrar har möte på måndag och tisdag. På dagordningen meddelas att ministrarna ska komma överens om ett förhållningssätt angående ett utkast om ett direktiv om hedgefonder samt andra alternativa investeringsfonder. Angående situationen i Grekland kommer de också att diskutera åtgärder för stabilitets- och tillväxtpakten.

Annons

På tisdagen väntas Greklands regering lägga fram en rapport över hur genomförandet av åtgärderna för att få ordning på landets ekonomi framskrider. EU granskar noggrant hur Grekland genomför åtstramningsplanen och landet kommer regelbundet tvingas redovisa de effekter som besparingarna har.

I veckan anordnas under tre dagar en rundabordsdiskussion om kvinnors rättigheter och jämställdhet i Medelhavsregionen. Deltagarländer ska diskutera analyser av kvinnors status och rättigheter baserade på nationella situationer i nio länder. Varje analys täcker bland annat in kvinnors deltagande i nationellt och privat beslutsfattande samt våld mot kvinnor.

I riksdagen kommer det på tisdag att hållas interpellationsdebatt. Utrikesminister Carl Bildt (M) kommer att delta i en debatt om Nato då Bosse Ringholm (S) kommer att ta upp Bildts tidigare uttalanden om att han kan tänka sig en utredning om för- och nackdelar med ett svenskt Natomedlemskap.

Under debatten kommer också Wiwi-Anne Johansson (V) att ställa en fråga till Eskil Erlandsson angående att Sverige i EU har röstat ja till användandet av köttklister.