Krav på bättre djurskydd och strängare straff

Europaparlamentet vill se ett bättre ett djurskydd i EU. Bakom kravet står den svenska EU-politikern Marit Paulsen (FP) som på onsdagen fick igenom sitt förslag i parlamentets jordbruksutskott.

Senast år 2014 bör EU ha en allmän djurskyddslag. Lagen måste strama skyddet för djuren, kräva tätare inspektioner och ge effektiva straff för dem som missköter djurhållningen. Det anser Europaparlamentets jordbruksutskott som på onsdagen med stor majoritet antog den svenska europaparlamentarikern Marit Paulsens (FP) rapport om bättre djurhälsa. Den nya djurskyddslagen bör enligt utskottet innehålla minimiregler och principer för djurskydd i EU där de enskilda länder som vill kan ha ett starkare nationellt djurskydd.

Även anvädningen av antibiotika till djuren föreslås bli mer resriktiv. Det ska ske bland annat genom en ökad kontroll av hur mycket antibiotika som används djuruppfödningen. På det sättet vill man förhindra ökad resistens mot antibiotika och att sjukdomar lättare kan spridas vidare till människor.

Utskottet betonade att nya djurskyddsregler även ska gälla på det som importeras till den inre marknaden från länder utanför EU.

Marit Paulsen var nöjd efter utskottets omröstning men vill inte ta ut någon seger i förskott.
– Det här visar att det nya jordbruksutskottet, efter att Lissabonfördraget börjat gälla, tar djurskyddsfrågor på allvar. Nu väntar parlamentets omröstning i april, säger Marit Paulsen till Europaportalen.

Om parlamentet antar utskottets förslag skickas frågan till EU-kommissionen med uppmaning till dem att lägga fram ett lagförslag. Först därefter kan en ny lag behandlas av parlamentet och ministerrådet.