Annons

Låt små företag själva bestämma om de behöver lämna en årsredovisning.

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Nonsens att företagarna inte stödjer EU-reform

Det är nog bara socialdemokrater som kan framställa ett avskaffande av regler som tvingar företag att ha vissa redovisningsrutiner som något besvärligt för företagen. Det skriver Cecilia Wikström (FP) i replik till Göran Färm (S) och Olle Ludvigsson (S).

Det är nog bara socialdemokrater som kan framställa ett avskaffande av regler som tvingar företag att ha vissa redovisningsrutiner som något besvärligt för företagen. Inställningen är lika tydlig som den är beklaglig, det är politiker som Färm och Ludvigsson som har djupare kunskaper om vad som är bra för småföretagare, inte företagarna själva (Europaportalen 100314). Påståenden om att förslaget inte stöds av småföretagare är rent nonsens.

I Europa finns det väldigt många revisionsbyråer som har mycket att förlora på att små bolag får möjlighet att slippa årliga kostnader på upp till 1200 euro för att upprätta årsredovisningar. Förslaget har sålunda sina fiender men European Small Business Alliance, Svenskt Näringsliv och Företagarförbundet är bara några exempel på organisationer som entusiastiskt stöder det förslag som socialdemokraterna förkastar eftersom det faktiskt innebär mindre krångel och onödiga utgifter för många små företag.

Förslaget är en del av de åtgärder som beslutats ska tas fram i ett påskyndat förfarande men det innebär inte att det är illa berett. Eftersom det bedömts vara en effektiv och relativt enkel förändring har
den brutits ut ur de mycket omfattande förhandlingar som under nästa år
kommer att inledas avseende 4e och 7e bolagsrättsliga direktiven. Det finns inte någon anledning att vänta flera år på denna förenkling.

Färm/Ludvigssons plattityder om att kommissionen borde utreda alla möjligheter att förenkla tillvaron för småföretag är en självklar del av det kommande arbetet och står inte i motsatts till att ta konkreta steg för att förenkla redovisningen för småföretagarna redan nu.

Det blir naturligtvis inte förbjudet för småföretag att upprätta årsredovisningar. Ingen tänker heller ta bort alla krav på redovisning som finns idag. Skatteverket kommer fortsatt att få sin information liksom andra myndigheter. De företag som i något läge fortfarande anser sig behöva upprätta samma redovisning som idag kommer självklart att kunna göra det, skillnaden med förslaget är endast att inte alla småföretag tvingas till
det varje år, vare sig de behöver det eller inte. Företagen, istället för politiker, får avgöra om de har ett behov av att spendera tusentals kronor på detta eller inte.

Alla småföretag behöver inte ta nya lån varje år och tror socialdemokraterna på allvar att bageriet inte kommer att få köpa mjöl eller att frisörer inte får köpa saxar utan att kunna uppvisa en årsredovisning som kostat tusentals kronor att ta fram?

Den fråga jag ställer mig i den ursprungliga artikeln kvarstår: kommer socialdemokraterna att vägra att genomföra denna förenkling för småföretagare i händelse av en rödgrön valseger? Menar socialdemokraterna på allvar att ni är bättre på att bedöma vilken typ av redovisning som det lokala bageriet behöver än dess ägare?

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.