Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M) och regeringen menar att EU-kommission missförstått las.

Bild: Anders Selnes /Arkivbild

Hoppa till artikelns andra spalt.

Regeringen tillbakavisar kritik från EU

Sverige har ett för dåligt skydd för visstidsanställda och måste se över Las, menar EU-kommissionen i ett brev till regeringen. Enligt regeringen följer dock den svenska lagen EU:s regler.

Sverige håller inte måttet när det gäller visstidsanställningar och skydd mot missbruk av anställningsformen. Det menar EU-kommissionen som har inlett en formell process mot Sverige som kan komma att sluta i EU-domstolen.

Regeringen gjorde 2007 om Lagen om anställningsskyd (Las). EU-kommissionen kritiserar nu förändringen för att inte ha en tydlig övre gräns för hur många visstidsanställningar och vikariat som en person kan ha hos en och samma arbetsgivare innan denne får en tillsvidareanställning. Kommissionär Laszlo Andor skriver i sitt brev till regeringen att Sverige ”fullständigt” saknar åtgärder mot missbruk av visstidsanställningar för säsongsarbete och för arbetstagare som fyllt 67 år.

Att den svenska lagen skulle bryta mot EU:s regler för visstidsanställningar håller regeringen inte med om.
– Vi är övertygade att lagen om anställningsskydd lever upp till visstidsdirektivet och det ska vi nu förklara för EU-kommissionen. Deras exempel är mer hypotetiska. Vi har inte hört från fackligt håll att detta ska vara ett verkligt problem, säger Anna Bergsten, politisk sakkunnig hos arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M).

På TCO, som 2007 anmälde regeringen till EU-kommissionen, är man förvånad över regeringens inställning och menar att det finns flera problemfall, bland annat inom kustbevakningen.
– Det här är ett verkligt problem inom kustbevakningen där olika typer av visstidsanställningar kan staplas på varandra. Här ser vi precis den typ av missbruk från arbetsgivare som EU-kommissionen pekar på. Det är en lucka i lagen som måste täppas till, säger Ingemar Hamskär, chefsjurist på TCO.
– Gör Sverige ingenting är det min bedömning att kommissionen går vidare till EU-domstolen, fortsätter Ingemar Hamskär.