Till EU kommer inga illegala invandrare. Papperslösa immigranter ska istället kallas "irreguljära invandrare".

Till EU kommer inga illegala invandrare. Papperslösa immigranter ska istället kallas "irreguljära invandrare".

Inga invandrare är längre illegala

I dag röstade Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter igenom Cecilia Wikströms (FP) förslag att ändra skrivningar om "illegala invandrare" till "irreguljära invandrare".

– Jag är mycket glad att utskottet antog mina ändringsförslag. Ingen människa är illegal och det är viktigt att Europaparlamentet befäster det, säger Cecilia Wikström (FP).

– Av lingvistiska skäl är det viktigt att göra skillnad mellan begreppen illegal och irreguljär. Det finns också en mycket viktig politisk dimension bakom orden vi väljer att använda, säger Cecilia Wikström i ett pressmeddelande.

Begreppen var en liten del av tisdagens omröstningar när delar av Frontexpaketet var på agendan. Bland annat röstade utskottet för ett förslag om att inrätta ett nätverk av EU-personal som hanterar migrationsfrågor på plats i emigrantländer.

Frontex är EU:s myndighet för gränskontroll och jobbar bland annat med riskanalys. En tanke med det förnyade Frontex är att stärka kompetensen kring mänskliga rättigheter för att hanterandet av flyktingar vid EU:s gränser ska ske korrekt.