Hoppa till artikelns andra spalt.

Bankfonder byggs upp efter svensk modell

Skattebetalarna ska inte behöva betala för bankkonkurser i framtiden. Det ska EU se till genom att unionens länder bygger upp stora fonder efter svensk modell. Det sa kommissionären för finansiella tjänster Michel Barnier i Bryssel på onsdagen.

Michel Barniers förslag väntas inte kunna bli verklighet förrän under 2011 och kommer att diskuteras livligt det kommande året. Fonderna ska finansieras av banker och finansiella institut men exakt hur stora de måste bli ville Barnier inte berätta i dag.
– Jag ska prata med både regeringar och banker som alla kommer att ha idéer om vem som ska bidra med vad, sade Michel Barnier.

Fonderna ska inte vara till för att rädda banker från en konkurs. En sådan fond skulle uppmuntra till stora risktaganden eftersom fonden skulle finnas som en sista utväg om en bank var på väg att fallera. I stället ska en fond underlätta för en smidig konkurs och kunna skilja ut så kallade dåliga tillgångar från bra tillgångar i en bank.

En av inspirationskällorna för Barniers förslag är den svenska stabilitetsfonden som inrättades 2008. Den innebär att svenska banker ska betala 0,036 procent av sin balansräkning till fonden varje år. Inom 15 år ska den motsvara 2,5 procent av den svenska bruttonationalprodukten (BNP).
– Det Sverige har gjort har varit till hjälp för mig när jag tagit fram den här rapporten, sade Michel Barnier på en fråga vad den svenska modellen har betytt.

Alla EU-länder ska bygga upp en egen fond som sedan ska länkas samman i ett nätverk. Att skapa en heleuropeisk gemensam fond är inte möjligt i nuläget enligt Barnier. De olika ländernas tillsyn över finansmarknaderna är inte tillräckligt sammanlänkade – ännu. Just nu pågår arbetet i parlamentet och ministerrådet för att skapa nya myndigheter för att ändra på det. Det är också parlamentet och rådet som måste besluta om de nya bankfonderna. Men det dröjer – först i början av nästa år räknar Michel Barnier med att lägga fram de konkreta lagförslagen.

Utöver Sverige har Tyskland planer på en liknande fond. Storbritanniens nya finansminister George Osborne vill också ta ut en bankskatt, men den ska inte gå till att rädda banker utan till att minska budgetunderskottet. Michel Barnier underströk betydelsen av att även USA och de asiatiska länderna kan komma att ansluta sig till det europeiska förslaget.