I Grekland har många demonstrerat mot nedskärningarna.

Hoppa till artikelns andra spalt.

”Social oro hotar återhämtningen”

På grund av de omfattande nedskärningarna runt om i Europa träffade Europafacket i dag EU-kommissionen i ett krismöte.
– Det är som det vore 1931 igen, säger John Monks, Europafackets generalsekreterare.

Den stora nedskärningsvågen som rullar över Europa med omfattande demonstrationer som följd ledde till att Europafackets generalsekreterare John Monks bett om ett krismöte med EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Det faktum att allt fler europeiska länder presenterar omfattande nedskärningar oroar Europafacket.
– Den senaste gången vi såg sådana här åtgärder 1931 och det ledde till den stora depressionen, säger John Monks till Europaportalen.

Monks var överens med vd:n för Europas arbetsgivare, Philippe de Buck, som också deltog i mötet, om att tillväxt är det enda sättet att komma ut ur krisen som Europas länder dragits ned i. Facket och arbetsgivarna har antagit en gemensam position om EU:s nya tillväxtstrategi EU2020 där man menar att just tillväxt, stabila statsfinanser och ett socialt skydd bör utgöra grundbulten i strategin.

De demonstrationer och sociala oro som har följt efter nedskärningspaketen i bland annat Grekland och Spanien måste tas på allvar, var buskapet.
– Vi har en akut social situation i dag som är mycket oroande, sade José Manuel Barroso.
– Problemet är att den riskerar att underbygga uppbyggandet av förtroendet för återhämtningen i Europa, sade Philippe de Buck.

Att Europafacket och arbetsgivarna har en gemensam syn på hur arbetet ska gå framåt är positivt menar John Monks. De demonstrationer som han planerar framöver handlar inte i första hand om att protestera mot företagen utan om att sätta fokus på att få igång ekonomin.
– Vi måste skapa ett tryck för att få en agenda som premierar tillväxt. Det tror jag EU-kommissionen har förstått, problemet är regeringarna i medlemsstaterna som fortsätter att skära ner, säger John Monks.

Europafacket och arbetsgivarna uppmanar också medlemsstaterna att se över och om nödvändigt förändra arbetslagarna, de sociala skyddsnäten och kollektivförhandlingarna i syfte att få en balans mellan flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden.