Fackliga protester mot höjd pensionsålder utanför centralbanken i Madrid tiidgare i år.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Stora förändringar i spansk arbetsrätt

Den spanska arbetsrätten är på väg att genomgå stora förändringar i skuggan av landets svåra ekonomiska kris. Rörligheten på arbetsmarknaden ska öka genom att det blir lättare och billigare för arbetsgivare att göra sig av med anställda.

I den spanska regeringens förslag till reformerad arbetsrätt finns flera förändringar kring avgångsvederlagen som ska sänka företagens kostnader men också öka rörligheten på arbetsmarknaden. Fram tills idag kan en löntagare som blir av med jobbet räkna med ett avgångsvederlag på 45 dagslöner per anställningsår. Det vill regeringen nu sänka till 33 dagslöner. Sedan vill man efter vad som kallas en österrikisk modell inrätta ett individuellt konto för intjänat avgångsvederlag som den enskilde kan ta med sig till nya anställningar. Vid domstolstvist om avgångsvederlag ska det bli svårare för arbetstagaren att vinna jämfört med idag.

I förslaget finns också minskad arbetstid enligt tysk modell. Vid kristider ska en arbetsgivare ha möjligheten att sänka arbetstiden för de anställda med mellan 10 – 70 procent med motsvarande sänkt lön som i sin tur staten delvis kompenserar den enskilde med a-kassa.

Ett annat förslag som kanske är mer ovanligt är att arbetsgivare ska kunna säga nej till avtalade löneökningar om företaget har svåra ekonomiska problem.

Reaktioner på regeringens nya arbetsrätt har varit hård och även om det stora högerpartiet Partido Popular ansåg det vara otillräckligt gav man det ändå sitt passiva stöd under gårdagens omröstning när de lade ner sina röster. Det fackliga svaret blev att utlysa en generalstrejk till den 29 september, vilket är samma dag som Europafacket har kallat till europeisk protestdag mot nedskärningar.

Men beslutsprocessen är bara i början och nu återstår tuffa politiska förhandlingar. För den socialistiska regeringen som är i minoritetsställning, antas få en het sommar när de ska försöka lotsa förslaget genom parlamentet. Något aktivt stöd från de konservativa är sannolikt inte att vänta utan en uppgörelse får som tidigare nås med några av de många regionala småpartier som spelar vågmästarroller i det spanska parlamentet. Ett slutligt beslut väntas i augusti.