MittEuropa »
Ingen enighet om kontroversiellt EU-direktiv

Tvärt emot vad Thomas Janson TCO påstår saknar arbetsgivare och fack i EU en samsyn om utstationeringsdirektivet.

Thomas Janson, internationell sekreterare på TCO, har på Europaportalen 100803 skrivit att fack och arbetsgivare för första gången skulle vara ense om att ändringar i utstationeringsdirektivet är nödvändiga. Till stöd för detta påstående tar han ett yttrande från EUs ekonomiska och sociala kommitté, EESK. Några kommentarer från min sida är på plats.

EESK är ett institutionellt organ inom EU som representerar det så kallade civila samhället. I EESK röstar man om yttrandena. Det råder alltså inte samsyn bara för att en majoritet vinner över en minoritet. EESK:s roll är heller inte att ge uttryck för arbetsmarknadsparternas eventuella samsyn i olika frågor.

Vill man veta vad de europeiska arbetsmarknadsparterna tycker och kommer överens om bör man kontrollera den europeiska sociala dialogen, den officiella partsdialogen på EU-nivå. Här har parterna i fråga om utstationeringsdirektivet enats om att vara oense. Någon samsyn råder alltså inte.

Jansson nämner inte att det är han själv som tagit initiativet till yttrandet och att det just är avsett att vara ett verktyg för de fackliga organisationerna att fortsätta att kräva ändringar i utstationeringsdirektivet.

Yttrandet – som alltså inte tillkommit på begäran av någon institution utan är ett ensidigt fackligt initiativ – var redan från början en konfliktfråga i kommittén. Som sådant har det sina stora svagheter och brister.

Jag och mina svenska kollegor i arbetsgivargruppen har inte röstat för yttrandet.