Hon är sint - ett folk besläktat med romer- och italienska i ett land där tongångarna mot romer blir allt hårdare.

 

Hoppa till artikelns andra spalt.

Romers situation i Europa allt svårare

Italien och Frankrike vill göra det lättare att utvisa EU-medborgare. Inför ett planerat möte uppger flera italienska ministrar att frågan om hur och när romer ska kunna utvisas har högsta prioritet.

EU:s ordförandeland Belgien har placerat migrationsfrågan högst på dagordningen för det kommande halvåret. EU:s asylpolitik ska samordnas ytterligare och reglerna för vilket land som prövar asylansökningar ska ändras. Sedan Frankrike påbörjade utvisningen av närmare 1000 romer till Rumänien och Bulgarien har frågan om romernas situation i Europa åter blossat upp.
– Lösningen kan aldrig vara att jaga bort folk. EU måste ta tag i det här på högsta nivå. Det får inte ske i Europa år 2010 att man ger sig på människor som redan ligger på botten, säger Hans Caldaras, föreståndare för Romskt Kulturcentrum i Stockholm och mångårig förespråkare för romers rättigheter.

Den franska debatten har fått efterdyningar i andra delar av Europa. Från Rumänien och Bulgarien har flera ministrar uttalat sig upprört medan Italien bett EU-kommissionen om tillåtelse att få utvisa romer som lever på bidrag. En fransk minister föreslog i veckan att Rumänien ska stå utanför Schengens fria rörlighet eftersom de inte integrerat sin romska befolkning med majoritetssamhället. EU-kommissionen sa i måndags nej och påpekade också att det inte finns några krav på integration för att vara med i Schengensamarbetet.

Enligt Hans Caldaras bör EU agera genast och innan frågan blir alltför infekterad på nationell nivå. Han menar att det är ett europeiskt problem som måste ha en europeisk lösning.
– Problematiken med människor som lever utanför samhället i hela Europa har inte uppstått av sig självt. Det ligger en lång historia av förföljelser och rasistisk propaganda bakom, säger han.

Italiens inrikesminister Roberto Maroni, medlem i det främlingsfientliga Lega Nord, säger till flera nyhetsmedia att han tänker lobba för att frågan tas upp på det informella möte som hålls mellan ett antal EU-länder den 6 september. Det är Frankrike som kallat utvalda länder att diskutera immigration ”i allmänhet”. Rumänien och Bulgarien är inte inbjudna, enligt nättidningen EUObserver. De franska utvisningarna av hela grupper av romer har applåderats i Italien och landets regeringsparti Lega Nord vill se obligatoriska utvisningar av romer som inte uppfyller vissa krav, bland annat på försörjning.
– Problemet här är att vi har romer och sinter – en folkgrupp besläktad med romer– som är italienska medborgare, de har rätt stanna och vi kan inte göra någonting, säger inrikesminister Roberto Maroni till tidningen Corriere della Sera.
Italienska media skriver bland annat att Rumänien löser ett inrikespolitiskt problem med spänningar mellan romer och icke-romer genom att göra det lätt att utvandra.

På torsdag träffar den svenska Diskrimineringsombudsmannen en rad företrädare för flera organisationer för att formulera en ståndpunkt i frågan. Hans Caldaras oroas av att den hatfulla stämningen ska gå överstyr.
– Det här är en skrämmande tendens som kan sprida sig lättare än man tror.