Arkivbild. Europeiska regeringars åtstramningar är negativ för tillväxt och social sammanhållning, menar skribenten.

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Därför demonstrerar Europas löntagare idag

Europafacket anser att finanskrisen måste vara startskottet för en djupgående förändring av det finansiella systemet i världen istället för ”business as usual”. Det skriver Thomas Janson, TCO.

Idag demonstrerar etthundratusen löntagare på Bryssels gator för att uppmärksamma Europas ledare på de orättvisor som har blivit följden av den finansiella krisen. Ökade klyftor, 23 miljoner arbetslösa, drastiska lönesänkningar, nedskärningar i välfärdssystemen och ökad utsatthet i och utanför jobben är resultatet av den största finansiella krisen sedan 30-talet.

Vanliga människor får betala för det som banker och finansinstitut har ställt till med. Istället för att investera våra pengar i riktiga och hållbara jobb har kasinokapitalismen spelat med dem och förlorat. Istället för att garantera stabilitet och tillväxt har marknadens osynliga hand skapat bubblor där vinnarna alltid är desamma.

Ett år efter den finanskrasch där den amerikanska staten gick in med enorma summor för att hålla finansmarknaderna under armarna plockade ledningen för det amerikanska bolaget AIG ut nära en miljard kronor i bonus. Det är inte rimligt att löntagarna skall betala för finansbolagens misslyckande medan bolagens ledningar fortfarande plockar ut miljarder i bonusar.

Det är resultatet av en politik där snabba vinster var viktigare än hållbar tillväxt. Där multinationella företag blivit statslösa och regeringarna är tvungna att tävla om bolagens gunst för sin överlevnad vilket resulterar i sämre arbetsvillkor och urholkade rättigheter. Där riskkapitalister med kortsiktiga vinstintressen har kunnat hota hela staters välfärd genom spekulationer och antalet finanskriser ökar i antal och i allvar. Där en nyliberal ideologi har legitimerat försvagningen av arbetsrätten, svagare välfärdssystem och ökad flexibilitet på arbetstagarnas bekostnad.

Europafacket (EFS) har kallat till demonstrationen därför att finanskrisen måste vara startskottet för en djupgående förändring av det finansiella systemet i världen istället för ”business as usual”. Det håller inte att skylla på enskilda länders tillkortakommanden när det är systemet i sig självt som är korrupt. Det som borgade för finanskrisen var inte enskilda länders misstag utan systematiska fel i finansmarknadernas sätt att fungera. Det handlade om brist på transparens eller reglering av en stor del av finansmarknaderna, framväxten av nya finansiella instrument som ingen förstod värdena på, en global kapitalmarknad utan regler som spred krisen från USA till andra delar av världen och att kortsiktiga vinstintressen har alltför stor betydelse.

I en värld översköljd av likviditet, är de produktiva investeringarna alldeles för låga och efterfrågan är alltför bristfällig. Finansmarknadernas intresse av snabba vinster snedvrider den reala ekonomin och investeringar och sysselsättning lider av dessa störningar. En stor orsak till krisen är ökande ojämlikhet och en försvagad medelklass som tvingades låna alltför mycket för att kunna upprätthålla sin konsumtion. Lönernas andel av BNI minskar globalt, samtidigt som löneökningarna är lägre än produktivitetsökningarna. Tillsammans har dessa tendenser försvagad efterfrågan och därmed den framtida tillväxten.

Istället för att fixa systemet pekas det finger och det enda svaret Europas regeringar har kunnat komma med är att besluta anta åtstramningsåtgärder som kommer att leda till negativa konsekvenser för den sociala sammanhållningen och ekonomiska tillväxten.

Europafacket kräver att det skapas arbetstillfällen som är av hög kvalitet, med trygga anställningsformer och där alla kan utvecklas och få utbildning. EFS vill också ha anständiga löner och starka välfärdssystem för att kunna mota krisen. Den sköra återhämtningen vi ser i delar av Europa hotas av en otrygg arbetsmarknad och svaga välfärdssystem. Vi ser till exempel i Sverige att allt fler är tvingade att söka försörjningsstöd därför att de har passerat tidsgränser i socialförsäkringarna som gör att man inte längre är berättigad till stöd.

Men också det finansiella systemet behöver göras om. För att förhindra att nya kriser måste finansmarknaderna regleras och en skatt på finansiella transaktioner införas. Det skulle kunna reducera en del av de spekulativa kapitalflödena samtidigt som en reserv byggs upp för att kunna hantera framtida kriser.

Det är inte mer än rätt att det är finansmarknaderna själva som får bidra med en liten del för de risker de utsätter löntagarna för. Därför demonstrerar Europas löntagare idag.

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.