Viviane Reding ska överväga kvotering för bolagsstyrelser.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU vill se fler kvinnor i bolagstoppar

Bristen på jämlikhet mellan kvinnor och män är förödande för ekonomisk tillväxt. Om inte storföretagen själva rekryterar både kvinnor och män till toppositioner kan EU tänka sig att lägga sig i.

På tisdagen presenterade EU-kommissionen sitt handlingsprogram för att främja jämställdheten i Europa de närmaste fem åren. Planen pekar på fem huvudområden där regelverk ska ändras och informationskampanjer genomföras. Ett område är fler kvinnor på beslutsfattande positioner och där ligger näringslivet efter.
– Nu i vår ska jag träffa företrädare för stora europeiska företag och höra deras förslag på hur vi löser den märkliga ordningen. Om de inte har några förslag får vi ta till Demokles svärd, sa kommissionär Viviane Reding på tisdagen.

Enligt sägnen fick Demokles prova att vara kung för en dag. Vid middagen såg hans inbjudna vänner hemskt obekväma ut och Demokles upptäckte då att ett tungt svärd hängde över hans huvud, fäst bara i ett tagelstrå. Han kastade sig av tronen och den riktige kungen sade några väl valda om kronans tyngd och vikten av ett svärd över huvudet. Reding trodde dock inte att hon skulle behöva ta till så drastiska åtgärder:
– Jag är övertygad om att företagen av eget intresse kommer att se till att även kvinnor kan få toppositioner i deras företag, sa Viviane Reding.

I handlingsplanen ingår en gemensam EU-strategi för att bekämpa könsrelaterat våld, där bland annat en informationskampanj planeras. Enligt senaste EU-barometern om mäns våld mot närstående kvinnor, svarade 78 procent av EU-medborgarna att de tror att våldet är vanligt. 25 procent uppger att de känner en kvinna som blir misshandlad hemma medan en av fem uppger att de känner någon som de tror eller vet, brukar våld mot sin partner.

Nästa år i mars ska EU-kommissionen presentera en separat strategi för att bekämpa våld mot kvinnor i hemmet.

I femårsplanen ligger också ett förslag om instifta en europeisk Lika Lön-dag. Syftet är större än bara dagen; att belysa skillnaderna i lön för kvinnor och män som gör samma jobb och har jämförbar utbildningsbakgrund. I genomsnitt tjänar en kvinna i EU-länderna nästan 18 procent mindre än en jämförbar man.