Jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) vill inte träffa andra ministrar i EU och diskutera jordbrukspolitik.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) vill inte träffa andra ministrar i EU och diskutera jordbrukspolitik.

Bild: Pawel Flato

Minister vill inte diskutera jordbrukspolitik

 Den svenska jordbruksministern Eskil Erlandsson (C) vill inte träffa sina ministerkollegor när de möts i kväll och i morgon i Belgien för att diskutera EU:s framtida jordbrukspolitik.

– Vi tror inte att det kommer att komma några jättestora överraskningar, säger Eskil Erlandssons pressekreterare Anna-Karin Nyman till Europaportalen som förklaring till varför ministern stannar hemma. I stället representeras Sverige av statssekreteraren Magnus Kindblom medan Erlandsson  deltar i interna överläggningar i Centerpartiet.

Mötet som är informellt ingår i förberedelserna inför att EU ska ta beslut om jordbrukspolitiken efter 2013. I november kommer EU-kommissionen med ett meddelande på färdriktningen för den kommande politiken på området.

I onsdags och torsdags i förra veckan kunde Europaportalen berätta att regeringens närvaro på EU-möten i Bryssel har fallit sedan det svenska ordförandeskapet avslutades i december 2009. Statsvetare menar att Sverige förlorar på att inte skicka ministrar till ministerrådsmötena.
– I längden undergräver det förhandlingspositionen att skicka lägre representanter än den högsta ministern. Det handlar inte bara om att besluta i frågor. Det handlar också om att sätta agendan för framtiden. Ministerråden är ett forum för länderna att ta upp nya frågor, och det är klart att det är svårare för en statssekreterare att vara drivande och sätta agendan, sade Thomas Persson, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet i torsdags.

Ett informellt jordbruksministermöte  hålls en gång per halvår i det land som innehar det roterande ordförandeskapet i ministerrådet. Tanken med informella möten är bland annat att ministrarna ska kunna prata mer ledigt mer varandra i syfte att få större förståelse för varandras ståndpunkter.