Djuren ska skyddas bättre i framtiden, skriver Marit Paulsen (FP).

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
"Nu skapar EU ett försöksdjurens FBI"

Djurskyddet är en av Folkpartiets fokusfrågor och EU-parlamentet har nu fått fram ett gott djurskydd i samband med djurförsök för vetenskapliga syften. De länder som har mer långtgående regler än den gemensamma nivån kan behålla dessa, vilket jag och till exempel de europeiska djurskyddsorganisationernas samlingsorganisation är mycket positiva till. Det skriver Marit Paulsen (FP), EU-parlamentariker.

I veckan antog Europaparlamentet det nya EU-direktivet om djurförsök. Efter två års arbete har man kommit överens med ministerrådet. Beslutet fattades med mycket god majoritet, vilket visar på det stöd som finns bland Europaparlamentarikerna för ett starkt gemensamt europeiskt djurskydd. Jag har varit den liberala gruppens representant i förhandlingarna inför beslutet. Jag är nöjd med den slutliga kompromissen.

Frågan gäller djurskydd i samband med djurförsök för vetenskapliga syften – oftast inom medicinforskningen. När vi tar oss an djur har vi också tagit på oss ett ansvar för deras välbefinnande. Det gäller också, kanske särskilt, när djuren ingår i den livsviktiga forskningen om svåra sjukdomar.

Djurförsök är fortfarande livsviktiga för människors liv och hälsa när det saknas alternativa metoder inom den vetenskapliga forskningen. Däremot måste dessa genomföras på ett korrekt sätt, utan att djuren orsakas onödig smärta eller lidande och enbart i fall där man noga tänkt igenom möjliga alternativa metoder.

Det blev också kärnan i förslaget som vi nu drivit igenom. Särskilt glädjande är att mitt förslag om att EU-kommissionen ska inspektera medlemsstaternas forskningsanläggningar om det finns misstanke om brister – ett "försöksdjurens FBI"– finns med i paketet. Det är uppföljningen och kontroll av efterlevnaden av reglerna som är det som gör skillnad. Den uppföljningen kräver resurser och att EU-kommissionen har ett tydligt uppdrag och mandat.

Det är inte ett enkelt ämne och jag är mycket nöjd över att Europarlamentet och Rådet har kunnat nå en välbalanserad kompromiss. Detta visar att det är mycket möjligt att både uppnå ett gott djurskydd och att säkerställa den forskning som är nödvändig. Vi måste inte välja. De länder som har mer långtgående regler än den gemensamma nivån idag kan också behålla dessa regelverk, vilket jag och till exempel de europeiska djurskyddsorganisationernas samlingsorganisation är mycket positiva till.

Djurskyddet är en av Folkpartiets fokusfrågor, och inte minst min egen stora utmaning som Europaparlamentariker. På EU-nivå fortsätter nu arbetet med en gemensam djurskyddslag med verkliga uppföljningsmekanismer för djurens hälsa och välfärd i hela Europa. Det arbetet går vi emot med lättare steg efter dagens framgång.

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.