Hoppa till artikelns andra spalt.

Parlamentet vill ha positiv särbehandling av äldre kvinnor

I ett uttalande på tisdagen kräver Europaparlamentet att EU och medlemsstaterna får upp ögonen för äldre kvinnor och deras speciella behov och önskemål. Politikerna kräver att EU-kommissionen lägger fram en handlingsplan till 2011 med förslag hur diskriminering av äldre ska bekämpas, bättre vårdkvalitet och förbättrade villkor för äldre som vårdar eller ser efter andra, exempelvis barnbarn.