Annons

Ursprungsmärkning av allt kött och alla djurprodukter kommer att kosta mer än det smakar, hävdar skribenten.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige har förlorat på ursprungsmärkning

Centerpartiet är positivt till ursprungsmärkning, eftersom det är ett led i konsumentens trygghet och makt att göra aktiva val. Men efter ett besök i verkligheten är det enkelt att konstatera att en sådan märkning ska vara frivillig. Det skriver riksdagsledamot Claes Västerteg (C) i replik till Helena Leander (MP).

Helena Leander (MP) och vänsteroppositionen vill införa obligatorisk ursprungsmärkning på kött. I teorin kan detta låta väldigt bra. Men det räcker att göra ett kort besök i verkligheten för att kunna konstatera att de positiva effekterna av en obligatorisk ursprungsmärkning är högst tveksamma.

Regelbördan för företagen kommer att bli enorm. Enligt Nutek har bara märkningen av nötkött kostat 191 miljoner kronor om året. Det är en kostnad som direkt överförs på konsumenterna. För dessa miljoner får man väldigt lite för pengarna. Märkningen har nämligen en direkt negativ effekt på de syften som Leander vill uppnå.

Sedan obligatorisk ursprungsmärkning infördes på nötkött har svensk nötköttsproduktion minskat med 16 procent. Detta samtidigt som den totala konsumtionen av nötkött har ökat. Människor har alltså inte valt mer svenskt kött framför utländskt. Att som Leander hävda att en obligatoriskmärkning skulle innebära en konkurrensfördel för branschen blir därmed direkt felaktig.

Dessutom finns problemet med små charkuterier som inte klarar sig på enbart svensk köttråvara. Risken är att de väljer bara råvara från ett land som kan garantera leverans, för att slippa det dyra bytet av etiketter. Och vad har vi då uppnått?

Jag tycker att ursprungsmärkning av kött är en alldeles lysande idé, om den är frivillig. Det är bra att konsumenterna ställer frågan och ställer krav på märkning. Märkningen får dock inte leda till ett kontrollförmynderi. Därför ser vi positivt på att framförallt industrin själva tar initiativ och är aktiva i att märka sina livsmedel så att det inte drabbar den lilla producenten, oavsett nationalitet, att bedriva sin verksamhet.

Det är tillåtet att redan idag märka sina produkter. Och självklart finns det redan lagstiftning på plats som straffar producenter som ljuger om ursprunget.

I regeringsställning har Centerpartiet storsatsat på ”Sverige – det nya Matlandet” för att få fram fler små, lokala producenter som kan tillverka mat med identitet och ursprung. Vi har satsat 9 miljoner kronor på att få fler små slakterier. Det har lett till att 18 nya små slakterier godkändes under 2008 och ungefär lika många har lämnat in ansökningar. Totalt finns i dag 34 godkända små slakterier

Vi har också tillsatt en utredning som ser över konkurrensen i livsmedelskedjan. Sund konkurrens är det bästa sättet för bonden att få bättre betalt för sin produkt, inte ursprungsmärkning.

Centerpartiet är positivt till ursprungsmärkning, eftersom det är ett led i konsumentens trygghet och makt att göra aktiva val. Men med fötterna på jorden och efter ett besök i verkligheten är det enkelt att konstatera att en sådan märkning ska vara frivillig.

Claes Västerteg (C)
Vice ordförande Riksdagens Miljö- och Jordbruksutskott