Annons

Svenska producenter skulle få en konkurrensfördel om allt kött i EU ursprungsmärktes, skriver debattören.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige vinner på ursprungsmärkning av kött

Om de rödgröna vinner valet kommer vi att arbeta för en obligatorisk ursprungsmärkning av alla djurprodukter i EU. Svenska producenter och konsumenter förtjänar en regering som aktivt driver frågan. Det skriver riksdagsledamot Helena Leander (MP).

Svenskt djurskydd är inte alltid bäst i världen. Det finns progressiva länder som i motsats till Sverige exempelvis varken låser in minkar eller hönor i trånga burar. Men det finns också länder där suggor fixeras så de knappt kan röra sig, där kor inte får komma ut på bete ens på sommaren och där djuren trängs ihop på ännu mindre ytor än i Sverige. 

Få konsumenter är helt likgiltiga för hur djuren har det. En del väljer bort djurprodukter helt, medan andra vill kunna äta produkter från djur som haft ett drägligt liv. För att kunna göra sådana medvetna val måste konsumenterna ges reella möjligheter att välja.

Idag ska allt nötkött vara märkt med ursprungsland. För andra djurslag finns dock inga sådana krav. Det finns heller inga krav på att ursprungsland ska redovisas för kött som serveras på restaurang. Det försvårar för konsumenter som vill göra medvetna val och det försvårar för oss som vill stärka det svenska djurskyddet ytterligare.

När EU-parlamentet i våras röstade om livsmedelsinformation till konsumenter var resultatet en framgång för Gröna gruppen och andra som vill kunna välja bort produkter från oacceptabel djurhållning. Det blev en majoritet för att allt kött ska märkas med var djuret är fött, uppfött och slaktat. Om djuret slaktats utan bedövning ska detta framgå. Även fisk, mjölkprodukter och sammansatta produkter som korv ska ursprungsmärkas. 

I Sverige har dock jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) motsatt sig en obligatorisk ursprungsmärkning: Det blir för dyrt, menar han. Trots att branschens aktörer själva är positiva. Och det är knappast så konstigt att branschaktörerna efterlyser lagkrav. Svenska bönder har fattat att de aldrig kommer att kunna producera världens billigaste mat, utan att de måste konkurrera med andra faktorer än pris.

Livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöhänsyn kan vara sådana faktorer, utöver mer svårgreppbara begrepp som ”kvalitet”. Det kanske kostar lite extra, men å andra sidan är det många som är villiga att betala för det. Om de vet om det, vill säga. Och då krävs en obligatorisk ursprungsmärkning för alla köttslag, i butik såväl som på restaurang.

Säkert har jordbruksministern rätt i att en sådan märkning skulle kosta en del att administrera. Men innebär det att svenska producenter kan få en konkurrensfördel mot producenter som har lägre krav på sig kan det ändå bli en ren vinst i slutändan. Vi rödgröna är därför överens om att i ministerrådet arbeta för en obligatorisk ursprungsmärkning om vi vinner valet. Såväl svenska producenter som konsumenter förtjänar en jordbruksminister som inte motarbetar utan tvärtom driver frågan aktivt. 

Helena Leander (MP)
Riksdagsledamot