Jag upplever att vi har en bred majoritet av svenska folket bakom oss, skriver landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Jag upplever att vi har en bred majoritet av svenska folket bakom oss, skriver landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

EU:s jordbrukspolitik tar små steg framåt

Det finns baksidor med matimport och det finns ett egenvärde att svensk livsmedelsproduktion finns kvar och ökar. I EU:s nya jordbrukspolitik från 2013 behövs mer miljöåtgärder och gränsöverskridande inslag. Det skriver landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) i replik till Helena Jonsson, LRF.

LRF:s vice ordförande Helena Jonsson skriver på Europaportalen att hon vill se mer engagemang från de svenska politikerna i allmänhet och regeringen i synnerhet vad gäller EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP.

Jag vill verkligen välkomna Helena och LRF:s engagemang i att lyfta frågan om EU:s framtida jordbrukspolitik i den svenska debatten. Jag delar helt hennes syn att intresset är minst sagt svagt, och att kunskapen dessvärre är väldigt dålig om vad CAP egentligen står för.

Jag och Centerpartiet gjorde flera försök att lyfta såväl EU:s gemensamma jordbrukspolitik, som jordbruksfrågorna i stort under valrörelsen. Centerpartiet har under det senaste halvåret släppt tre olika rapporter som ingående beskriver vad vi vill med svenskt jordbruk.

Det finns ett egenvärde i att den svenska livsmedelsproduktionen finns kvar och ökar. Svenska livsmedel produceras med högt djurskydd och miljöhänsyn och håller en hög kvalité. Import av miljöproblem och sämre djurvälfärd kan vara en baksida med ökad import av mat. Dessutom är jordbruket motorn för jobb på landsbygden.

Helena pekar ut några viktiga områden för framtida CAP, som att mark ska brukas, andelen pengar som går till miljöåtgärder och djurskydd bör öka samt att vi måste ha fler gemensamma miljöprojekt.

Detta är punkter som jag och regeringen driver och jag är glad över att LRF delar vår syn. Under den ”minireform” av EU:s jordbrukspolitik, kallad hälsokontrollen, som nyligen genomfördes var Sverige pådrivande för att avskaffa den obligatoriska trädan och för att mer pengar skulle gå till miljöåtgärder, något som vi också fick gehör för.

Nästa gång EU:s jordbrukspolitik görs om blir i samband med den nya budget som ska gälla mellan 2013 och 2020. Även här driver Sverige på för att mer pengar ska gå till miljöåtgärder och gränsöverskridande åtgärder.

Sakta men säkert går EU:s jordbrukspolitik alltmer åt det håll som regeringen vill. Den blir mindre handelsstörande och mer inriktad på att ersätta bönder för att driva ett miljömässigt hållbart jordbruk. Numera är det också omöjligt att få del av EU-ersättningarna om du inte sköter dina djur på ett bra sätt.

Fortfarande finns dock några handelsstörande delar kvar, där exportbidrag är ett av de värsta. Sverige jobbar för att avskaffa dessa, men tyvärr har vi här endast stöd från ett fåtal andra länder.

Jag upplever att vi har en bred majoritet av såväl svenska folket, som Sveriges riksdag bakom oss i vår syn på EU:s jordbrukspolitik. Dessvärre är vi väldigt ensamma om vår ingång bland de övriga länderna i unionen. Därför blir det också små steg framåt.

Men det råder ingen tvekan om att vi går åt rätt håll. Mer miljö, bättre djurskydd och mindre protektionism.

Eskil Erlandsson, C
landsbygdsminister