Mamma-barnrelationen prioriteras i förslaget om förlängd mammaledighet i EU.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Förslag om mammaledighet väntas falla

På onsdag ska Europaparlamentet ta beslut om att förlänga rätten till mammaledighet i EU. Man vill också utöka den obligatoriska tiden som mamman måste vara hemma från två till sex veckor. Men det är osäkert vad utgången blir.

Det förslag som ska upp till omröstning innebär sex veckors obligatorisk mammaledighet, rätt till 20 veckors ledighet för mammor och två veckor för pappor, allt med full ersättning. Samtidigt finns ett 50-tal ändringsförslag på bordet.

Lena Ek sitter i Europaparlamentet för Centerpartiet, och hon kan idag inte säga hur hon kommer rösta på onsdag. Debatten pågår i parlamentets liberala ALDE-grupp om ett gemensamt förslag. Hittills har man enats om att föreslå 75 procents ersättning istället för 100, samtidigt som man går med på 20 veckors ledighet.

– Det gäller att förena möjligheten för det svenska systemet med föräldraledighet, med solidaritet med de kvinnor som inte har någonting. Vi får inte glömma det i den här debatten när det gäller att försvara vårt eget system som ju faktiskt i jämförelse är ganska lyxigt.

Hon nämner till exempel Storbritannien där mammaledigheten är begränsad, och där förslaget skulle innebära en förbättring för mammorna. Mycket riktigt så visade en utvärdering av förslaget att Storbritannien är det land där det skulle kosta mest att införa föräldraledighet med full ersättning. Samtidigt beräknas Polen och Estland inte få några ökade kostnader alls.

– Pappaledigheten är det mest kontroversiella i förslaget, säger Eva-Britt Svensson (V) som är ordförande i parlamentets jämställdhetsutskott.

Även rätten till 20 veckors ledighet och 100 procent obligatorisk ersättning är känsligt. Eva-Britt Svensson tvivlar på att utskottets förslag kommer få gehör på onsdag, och säger att om det inte stoppas nu så stoppas det i ministerrådet.

Själv tycker hon att det bästa vore att förslaget inte går igenom, eftersom det bara fokuserar på mammorna. För Sveriges del skulle det innebära ett bakslag för jämställdheten, då det hindrar män att ta ut någon av de sex obligatoriska veckorna. Eva-Britt Svensson kan inte tänka sig att köpa hela förslaget av anledningen att det skulle förbättra för mammor i vissa länder.

– Solidaritet med kvinnor i andra länder innebär ju inte att vi ska försämra en bra lagstiftning. Solidariteten handlar om att vi måste kunna bevisa att det är viktigt med barns relationer till båda föräldrarna, att det är båda föräldrarnas ansvar och att vi inte talar om mammaledighet som ett obligatorium utan föräldraledighet som en rättighet.