Parlamentariska församlingen i Europarådet, Strasbourg.

Bild: Europarådet

Hoppa till artikelns andra spalt.

"Källskyddet måste stärkas i Europa"

Journalister i Europa får allt svårare att skydda sina källor från myndigheterna. I Europarådet antas snart ett förslag som syftar till att stärka journalisternas möjligheter att inte lämna ut sina uppgiftslämnare.

Den 19 mars 2004 stormade belgiska poliser in i den tyska journalisten Hans-Martin Tillacks hem. Han hade avslöjat oegentligheter inom Eurostat, EU:s statistikbyrå och anklagades för att ha mutat tjänstemän, en anklagelse som aldrig kunde stödjas av bevis. Tillack hölls frihetsberövad av polis i flera timmar medan polisen beslagtog mobiltelefoner, datorer och arbetsmaterial i hans hem. Hans-Martin Tillack släpptes sedan och Europadomstolen utdömde stora skadestånd på grund av de övergrepp den belgiska polisen begått.

Det är ett av flera fall där journalisters rättigheter har kränkts i Europa de senaste åren. Europarådet i Strasbourg väntas snart anta en rapport som kräver att alla rådets 47 medlemsstater får en lagstiftning som skyddar journalisterna och deras uppgiftslämnare från myndigheternas efterforskningar. Morgan Johansson (S) är ansvarig för rapporten som Europarådet räknar med att anta i januari i nästa år. I sin rapport listar han 19 fall sedan 2002 där polisen eller andra myndigheter har försökt att bryta mot källskyddet .
– Det här är ett stort problem. Om journalister inte kan skydda sina källor kommer människor inte våga berätta om myndighetsövergrepp och korruption. Då kommer sådana saker aldrig komma i dager, säger Morgan Johansson när Europaportalen träffar honom i Strasbourg.

Enligt Morgan Johansson, som har arbetat med rapporten sedan 2009, blir europeiska länder hårdare och hårdare mot journalister. Det är inte bara terroristanknutna fall där det rör sig om att människoliv verkligen står på spel utan kan vara ganska alldagliga saker. I ett fall i Frankrike handlade det om dopning i cykelsporten. Då bröt sig polisen in i journalistens hem för att se vilka källor han hade använt när han avslöjat en dopingskandal. I rapporten återberättas liknande fall från länder som Tyskland, Nederländerna, Irland, Ungern och Italien.

Målet är att alla 47 medlemsstater i Europarådet ska anta lagstiftningar som skyddar journalisternas källor. I många finns inga regler alls, utan endast en slags journalistisk etik.
– Lagarna ska vara i enlighet med de domslut som Europadomstolen som fattat och det är ganska långtgående domar. Vi använder artiklarna i Europakonventionen om informationsfrihet och pressfrihet och säger att de innefattar också skydda journalisters källor, säger Morgan Johansson.

Det blir dock inget bindande beslut för länderna i Europarådet, utan en rekommendation.
– Det är den mjuka makten som Europarådet har. Å andra sidan så vill ju inget land pekas ut för att bryta mot Europakonventionen. Det blir tungt i längden, menar Morgan Johansson.

Men det är inget svenskt system som kommer att införas i hela Europa. Det svenska tryck- och yttrandefrihetsskyddet, med anor från 1766, är för långtgående i skyddet av källorna för stora delar av Europa.
– Kommer jag och talar om efterforskningsförbudet då är det science fiction för många. Så långt kan jag inte gå. Jag kan inte applicera den svenska tryck- och yttrandefriheten här. Men det jag kan säga är att de ska basera lagstiftningen på de domslut som kommit från Europadomstolen och når vi dit har vi faktiskt nått ganska långt i länder som Ryssland, Turkiet, Moldavien och Ukraina, säger Morgan Johansson.