Cecilia Malmström är en av de som påverkas av lönesänkningarna.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Malmström kan få sänkt lön

Kommissionen tänker föreslå en lönesänkning för sig och sina anställda på 0,4 procent för nästa år. Lönerna för EU-anställda baserar sig på löne- och köpkraftsförändringarna i medlemsstaterna, och efter det senaste årets kris har flera länder sänkt eller fryst lönerna.

- Det är utmärkt i så fall tycker jag, säger Olle Schmidt, EU-parlamentariker för Folkpartiet.

- Lönerna är ju så höga ändå, så det här får man väl mer se som en symbolhandling i en svår situation.

Löneförändringen gäller alla anställda på EU:s institutioner. Sveriges kommissionär Cecilia Malmström tillhör alltså dem som kan få sänkt lön, om än med en blygsam förändring.

Günther Lorenz, en facklig företrädare för de anställda säger till tidningen European Voice att kommissionen känner sig pressad av medlemsstaterna att gå ut med de beräknade lönesänkningarna redan nu. Han sa också att hans fackförbund accepterar lönesänkningen eftersom de respekterar löneutjämningssystemet som ligger bakom.

Beräkningen på 0,4 procent är fortfarande preliminär eftersom alla siffror inte hämtats in än, men det lär inte bli några stora förändringar. När förslaget är färdigt ska det upp i ministerrådet som måste ta beslut innan årets slut.

I vanliga fall är löneförändringen en formell fråga, men förra året ledde den till en konflikt mellan kommissionen och ministerrådet. Den beräknade löneökningen för i år var då på 3,7 procent, men ministerrådet gick bara med på en hälften så stor ökning med anledning av den ekonomiska krisen. Det ledde till att kommissionen drog rådet inför EU-domstolen för att man brutit mot EU:s lagar och fördrag. Fallet är inte avgjort, och utfrågning kommer ske i december.