Vitryssland och Azerbajdzjan har minst respekt för pressfrihet i Europa.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Pressfriheten hårt trängd i östra Europa

Pressfriheten har blivit kraftigt försämrad i Ukraina sedan president Viktor Janukovitj tillträdde tidigare i år. Det framgår av det årliga pressfrihetsindexet från organisationen Reportrar utan gränser.

I Reportrar utan gränsers årliga pressfrihetsindex, som listar världens länder utifrån deras journalisters och medias villkor, framgår att pressfriheten sitter löst i länder som Vitryssland, Azerbajdzjan och Ryssland. Även Ukraina och EU-kandidaten Turkiet kan räknas till gruppen europeiska länder med exceptionell liten pressfrihet i en global jämförelse. De fem länderna, som alla utom Vitryssland är medlemmar i Europarådet och därmed lovat värna pressfrihet,  ligger mellan plats 131 och plats 154 av totalt 178 länder i pressfrihetsindexet.

I Ukraina har försämringarna av pressfriheten varit särskilt påtaglig efter att den nyvalda president Viktor Janukovitj tillträdde i februari. Som exempel nämns försvinnandet av chefredaktören Vasyl Klymentev och censur av TV-program. På ett år har landet fallit från 89: de plats i världen till 131:a plats. Därmed är landet tillbaka på samma relativa position (plats 132) som de hade 2003, före den oranga revolutionen. Enligt pressfrihetsindexet ranking är situationen i Ukraina det senaste året likartad den i Irak och Kambodja.

I Kroatien, som sannolikt blir nästa EU-medlem, har pressfriheten förbättrats relativt jämfört med 2009 men sett över de år som indexet funnits har Kroatiens position försämrats något.

Övriga länder på Balkan, vilken samtliga har en uttalade ambition att närma sig EU och slutligen bli medlemmar, ligger i ett spann från Bosnien Hercegovinas 47:de plats till värstingen och grannlandet Montenegro på plats 106. Det placerar Montenegro i sällskap med de afrikanska länderna Angola och Niger.