Sportfiskare vädjar till EU om laxfiskestopp i Östersjön

Tillgången på lekande vildlax har halverats från 2009 till 2010. Det menar finska och svenska fritidsfiskare tillsammans med Kommunförbundet i Norrbotten i en skrivelse till EU:s generaldirektoriat för havsfrågor och fiske där man kräver ett havsfiskestopp för att rädda laxen.
– Vissa älvar har haft en trend av minskande laxåterkomster under tio år, säger Glenn Douglas på Sportfiskarna i Luleå i ett pressmeddelande.

Minskningen av laxar som kommer till älvarna för att leka tros bero på två saker. Dels ett ökat kommersiellt fisketryck, dels en låg överlevnad av utvandrande smolt, det vill säga utvandringsfärdiga laxar.

För att komma till rätta med det här vill man att EU följer den egna kommittén för fiskerinäringens (STECF) råd om att inte tillåta havsfiske förrän 80 procent av maximal produktion av vandringsfärdig fisk uppnåtts.