EU-domstolen: Publicering av jordbruksstöd kränker privatliv

EU-domstolen ger två tyska jordbrukare delvis rätt i sin begäran om att uppgifter om dem och det jordbruksstöd de fått inte ska publiceras offentligt.

Domstolen ogiltigförklarar därmed den del av lagstiftningen kring EU:s jordbruksstöd som gör en publicering av personuppgifter obligatorisk. De skriver att kommissionen och ministerrådet inte gjort tillräckligt för att begränsa den information som publiceras på nätet om mottagare av jordbruksstöd när det gäller tid, vilken sorts stöd och bidragssumma.

Även om EU-domstolen ser behovet av öppenhet när det gäller hur skattepengar används, anser man att detaljerna som publicerats inkräktar på rätten till privatliv.