Miljökritik mot förslag om kärnavfall

På onsdagen presenterar kommissionen sitt förslag om EU-gemensamma regler för hur länderna ska hantera kärnavfall. Enligt förhandsuppgifter i europeisk media lyfter förslaget fram djupförvaring som den bästa lösningen. Något som kritiseras av bland annat Greenpeace.

Enligt Greenpeace saknas vetenskapligt stöd för att djupförvaring är riskfritt, och de anser att kommissionen enbart baserat sig på kärnkraftsindustrins uppgifter som underlag för sitt förslag. Den demokratiska förankringen av förslaget får kritik.

– Sättet som man hanterade det offentliga samrådet på var ovanligt dåligt. Det var inga hearings, inga samtal eller någon dialog, bara en internetenkät, säger Jan Haverkamp som jobbar med energifrågor på Greenpeace EU-avdelning.

Även gruppledaren för De Gröna i Europaparlamentet, Rebecca Harms, har uttryckt kritik mot kommissionens förslag.

Till tidningen European Voice slog energikommissionär Günther Oettingers talesperson tillbaka anklagelserna om att man skulle ta ställning för kärnkraften som energiform i förslaget.

– Blandningen av energislag är en helt och hållet nationell fråga. Vi trycker inte på för kärnkraft, sa hon.

Kommissionen har inte gått att nå idag och på svensk kärnbränslehantering, SKB, vill man inte kommentera förslaget innan det presenteras imorgon.