Miljonböter trots höjda mjölkkvoter

Danmark, Nederländerna och Cypern ska böta sammanlagt 180 miljoner
kronor för att de har producerat mer mjölk än vad EU:s kvoter tillåter.

Summan gäller kvotåret 2009/2010 och ligger betydligt lägre än vad som utdömts i böter till EU-länder under de senaste två åren, skriver kommissionen, något som kan förklaras med att kvoterna höjts sedan dess.

Men trots att kvoterna ökat och systemet för att justera fetthalt ändrats, vilket enligt kommissionen gjort det möjligt att producera mer, har en ökning av mjölkleveranser bara skett i tio medlemsländer. I elva medlemsländer, däribland Sverige, minskade istället leveranserna, vilket förklaras med en svår marknadssituation.

EU:s kvotsystem för komjölk bygger på två delar, en för leveranser till mejerier och en för direktförsäljning till konsumenter. Länder som överskrider sin kvot ska betala 27,83 euro (cirka 265 kronor) per 1000 kilo som man ligger över gränsen.