Riksdagen protesterar mot EU-matutdelning

Ett EU-beslut om att dela ut mat till fattiga i unionen strider, enligt riksdagen, mot principen om att sådana beslut ska tas så nära EU-medborgarna som möjligt.

Maten ska i huvudsak köpas upp på marknaden och delas ut till de sämst ställda. Då handlar det inte längre om en jordbrukspolitisk åtgärd utan om socialpolitik, och därför faller utdelningen av livsmedel på de enskilda medlemsstaternas ansvar, menar riksdagen.

Riksdagen anser att närhetsprincipen, som innebär att beslut ska fattas så nära EU-medborgarna som möjligt, ska gälla.

För att visa sin åsikt, som även regeringen står bakom, beslutade därför riksdagen i dag att man ska skicka ett yttrande till kommissionens, rådets och parlamentets ordförande

Det är andra gången på kort tid som riksdagen hävdat att EU inte följer den fördragsfästa närhetsprincipen. Tidigare har Europaportalen rapporterat om riksdagens invändningar på EU-beslut om garantier för banksparare.