Flexibel arbetsmarknad på EU:s önskelista

Det samarbete som ska ge EU större kontroll över de nationella budgeterna inleddes idag, och ett första steg var presentationen av en ekonomisk strategi som i mycket berör arbetsmarknaden.

Den så kallade ekonomiska perioden innebär att EU-länderna ska samordna sin ekonomiska politik under sex månader åt gången. EU kommer utarbeta rekommendationer för varje medlemsland före de nationella budgetarna läggs för 2012. Åtgärden är ett svar på den ekonomiska krisen, och förhoppningen är att stora budgetunderskott och skulder ska kunna undvikas i framtiden.

Starten på varje ekonomisk period är en tillväxtrapport som lägger ut prioriteringar för den ekonomiska politiken. Också den presenterades idag, under en gemensam presskonferens med kommissionens ordförande José Manuel Barroso och kommissionärerna Olli Rehn och László Andor.

Barroso pekade på vikten av strukturreformer.

– Vi måste skapa arbetstillfällen, genomföra pensionsreformer och vi måste se till att arbetslöshetsförsäkringen är ett incitament att söka arbete, sade Barroso.

Barroso bekräftade också kommissionens vilja att stärka EU:s nödlånsfond, EFSF.

Indirekta skatter är mer tillväxtvänliga än direkta skatter, och sänkta skatter ger bättre resultat än höjda, var budskapet från Olli Rehn, kommissionären för ekonomiska- och valutafrågor.

– Jag skulle vilja framhäva Sverige i det avseendet, sade Rehn.

László Andor, kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala frågor, talade om att ”skatterna måste tas bort från själva arbetet” och sade att fasta och tillfälliga kontrakt måste ligga närmare varandra.

– Vi måste också förbättra pensionssystemen i förhållande till livslängden, sade Andor.

I ett pressmeddelande från kommissionen räknas ytterligare åtgärder för att reformera arbetsmarknaden upp. Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter, flexibla arbetstider, barnomsorg med längre öppettider och tidsbegränsade anställningar.

De tre kommissionärernas betonande av budgetar i balans är inget som Monika Arvidsson, ekonom på LO, förespråkar. När det gäller dagens krisdrabbade EU-länder borde de satsa istället för att spara, menar hon.

– Deras arbetsmarknad blir ju inte bättre av att man drar åt svångremmen på arbetsmarknaden och därmed också drar åt den inhemska efterfrågan, säger Monika Arvidsson.