Tidiga insatser ska minska skolavhopp i EU

Andelen elever i EU som slutar skolan innan de nått gymnasienivå ska minska från 14,4 till 10 procent. Det är målet med den handlingsplan kommissionen presenterar idag.

– EU har inte råd med att så många unga människor, som skulle kunna bidra till samhället och ekonomin, hamnar på efterkälken, säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso i ett uttalande.

För att behålla unga i skolan längre betonar kommissionen vikten av tidiga insatser, bland vilka inlärningsstöd, extralektioner och bättre hemspråksundervisning nämns.

De flesta EU-länder har förbättrat sina resultat när det gäller skolgång sedan år 2000, och sju länder har nått 10-procentmålet. Sverige ligger på 10,7 procent idag.

Den nya strategin om skolgång ingår i EU:s 2020-mål.